Este papa Francisc Antihristul?

Întrebare:

Ce părere aveți despre papa Francisc? Oare nu este el Antihristul sau este cu adevărat omul lui Dumnezeu? Mulțumesc.

papa francisc

Este papa Francisc omul lui Dumnezeu?

Urmărind declarațiile lui papa Francisc, este greu de crezut că domnia sa este omul lui Dumnezeu, dimpotrivă declarațiile sale demonstrează că nu are o relație reală cu Dumnezeu. Mă refer în special la declarațiile care merg în contradicție evidentă cu mesajul clar al Cuvântului lui Dumnezeu. Cum se întâmplă că liderul bisericii catolice face declarații care contravin mesajului Scripturilor? Problema este în atitudinea pe care o are față de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru el Biblia (Cuvântul lui Dumnezeu) nu mai este o autoritate, ci “o carte sfântă foarte frumoasă, una din multele mari lucrări antice”:

“Biblia este o carte sfântă foarte frumoasă, dar, ca toate lucrările mari antice, unele pasaje sunt învechite.” (papa Francisc)

Totuși, apostolul Pavel scrie în a doua sa epistolă către Timotei că Biblia (Scriptura) are ca și autor pe Dumnezeu și ea nu este doar o lucrare măreață, o mare realizare a literaturii antice:

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Mai mult, liderul actual al bisericii catolice pune la îndoială integritatea lui Dumnezeu. Astfel, el afirmă că Dumnezeu este ca și noi și El Se schimbă și evoluează!

Dumnezeu se schimbă și evoluează ca și noi înșine; Dumnezeu trăiește în noi și în inimile noastre. Când răspândim dragoste și bunătate în lume, atingem divinitatea noastra și o recunoaștem…”

Scripturile spun că pământul va trece, dar Dumnezeu nu Se schimbă niciodată:

Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pămîntul; şi cerurile sînt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămîi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfîrşi. (Evrei 1:10-12)

Se pare că papa Francisc a aplicat gândirea postmodernistă și în domeniul credinței, afirmând că “adevărul nu este absolut”, altfel spus și adevărul este relativ! Astfel, chiar dacă tot mesajul Noului Testament poate fi redus la ideea că mântuirea este numai prin credință în Domnul Isus Hristos și nu prin fapte (Efeseni 2:8-10), papa Francisc declară că prin acte de caritate chiar și ateul își salvează sufletul său, ba mai mult, prin aceasta participă activ la răscumpărarea omenirii!

“Catolicismul este acum o “religie modernă și rezonabilă”, care a suferit schimbări evolutive. Este timpul să renunțăm la intoleranță. Trebuie să recunoaștem că adevărul religios evoluează și este în continuă schimbare. Adevărul nu este absolut sau sculptat în piatră. Chiar și ateii recunosc divinitatea. Cu acte de dragoste și caritate chiar și ateul Îl recunoaște pe Dumnezeu și își salvează sufletul, devenind un participant activ în răscumpărarea omenirii.” (papa Francisc)

Astfel, contrar învățăturii Domnul Isus, care spune clar că credința în El este unica cale de a ajunge la Dumnezeu (Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl de cât prin Mine, Ioan 14:6), papa Francisc declară  că orice religie (credință) poate duce la Dumnezeu și chiar cei care trăiesc în păcat și cei care nu au credință (comuniștii atei) sunt bineveniți:

Toate religiile sunt adevărate, pentru că ele sunt adevărate în inimile tuturor celor care cred în ele.” Ce alt tip de adevăr este acolo? În trecut, biserica a fost dură cu ceea ce considera greșit din punct de vedere moral sau păcătos. Astăzi nu suntem judecători. Ca un tată iubitor, noi nu condamnăm copiii noștri. Biserica noastră este suficient de mare pentru heterosexuali și homosexuali, pentru cei pro sau contra avortului! Pentru conservatori și liberali, comuniștii sunt bineveniti și chiar sunt uniți cu noi. Noi toți iubim și adoram același Dumnezeu! (papa Francisc)

 Este papa Francisc Antihristul? 

Având în vedere declarațiile antibiblice făcute de papa Francisc, devine clar că el nu este un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ci de un alt duh. Dacă este el Antihristul sau nu, este greu de spus. Potrivit Scripturilor, Antihristul se va descoperi după răpirea Bisericii la cer (1 Tesaloniceni 4:13-18) și cu 3 ani și jumătate înaintea revenirea Domnului Isus, când se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (1 Tesaloniceni 2:1-14).

Apostolul Ioan în prima sa epistolă scrie că duhul Antihristului care trebuie să vină în lume, deja este în lume și lucrează prin proroci mincinoși (1 Ioan 4:3). Se pare că papa Francisc anume de acest duh este călăuzit.

Dacă ne întrebăm: ar putea papa Francisc să fie Antihristul? Ar putea. Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi niște criterii prin care să putem recunoaște pe Antihrist.

  • 10 împărați, care se vor ridica din Imperiul Roman restabilit, se vor învoi și vor da toată puterea lor lui Antihrist: deci, el va fi împărat în Imperiul Roman restabilit,
  • el singur va fi de origine din poporul roman (Daniel 9:26)
  • se va descoperi numai la mijlocul săptămânii a 70-a lui Daniel când va omorî pe cei doi proroci ai lui Dumnezeu care vor proroci la Ierusalim în prima jumătate a săptămânii lui Daniel (Apocalipsa 11) și se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2).

Având în vedere tendința acestui papă spre a uni toate religiile și care pare a fi un pas spre globalizare și faptul că el este de origine romană, chiar dacă este născut în Argentina (părinții lui sunt emigranți italieni), el, într-o măsură oarecare, s-ar potrivi pentru “rolul de Antihrist”.

Un lucru este cert: cu pași grăbiți lumea se apropie de vremea sfârșitului și noi, ca și creștini, trebuie, pe de o parte, să veghem asupra noastră ca să nu ne lăsăm copleșiți și amăgiți de duhul lui Antihrist care lucrează acum în lume și, pe de altă parte, să vestim Împărăția lui Dumnezeu și mântuirea care este în Isus Hristos! Ca și preoți ai lui Dumnezeu, datoria noastră este să învățăm pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu ca să deosebească duhurile și să nu se lase înșelați de învățături false.

Vreau să vă recomand să studiați cursurile de studiu biblic inductiv 2 Tesaloniceni, Daniel și Apocalipsa I, II, III și IV din care veți afla mai multe despre Antihrist și vremea sfârșitului.