Pâinea noastră cea de toate zilele

De câte ori mâncați pe zi? Nu-i așa că suntem dependenți de mâncare pentru a avea putere și a ne menține viața? Interesant că Dumnezeu folosește această imagine pentru a ne ajuta să înțelegem deplin care trebuie să fie dorința și dependența noastră față de Cuvântul Său. În dependența noastră de hrana zilnică, nu putem amâna mesele doar pentru o singură zi de săptămână. Și nici măcar pentru o singură dată în zi! Ne alimentăm de minim 3 ori pe zi, și de dorit cât mai bogat în nutrienți pentru a ne menține sănătatea. Dar, cum avem grijă de sănătatea și imunitatea spirituală?

  • Cât de mult iubim Cuvântul lui Dumnezeu?
  • Cât de des ”consumăm” pâinea venită din cer?
  • De ce este atât de imperativ să citim și să studiem Sfânta Scriptură zilnic?

Atunci când ne rugăm cu rugăciunea domnească ”Tatăl nostru” cerem ca Domnul să ne dea pâinea noastră cea de toate zilele pentru trupul fizic. Sufletul nostru însă are nevoie de pâine duhovnicească.

”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă lumii viaţa.” „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.” Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” Ioan 6:32-35

Domnul Isus este suficiența noastră de care ar trebui să fim dependenți la fel ca și de hrana pământească. Când a fost ispitit de diavolul în pustie, Domnul Isus punctează importanța hrănii spirituale:

”Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” Isus i-a răspuns: „Este scris : ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” Luca 4:1-4

Viața noastră nu se limitează la pâinea din făină, ci este hrănită cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

”Domnul făcuse legământ cu ei şi le dăduse porunca aceasta: „Să nu vă temeţi de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi înaintea lor, să nu le slujiţi şi să nu le aduceţi jertfe. Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere şi cu braţul întins; înaintea Lui să vă închinaţi şi Lui să-I aduceţi jertfe. Să păziţi şi să împliniţi totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea şi poruncile pe care vi le-a scris El şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei. Să nu uitaţi legământul pe care l-am făcut cu voi şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei. Ci să vă temeţi de Domnul Dumnezeul vostru, şi El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri.” 2 Împărați 17:35-39

Atunci când cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi frica de Domnul, reverența care se manifestă în respect și ascultare. Împlinirea poruncilor Sale în viața noastră arată cât de mult ne place Pâinea Vieții. Trăiești Cuvântul- ai viață veșnică. Doar așa putem rămâne statornici în Legământul cu Dumnezeu și să nu-l uităm.

Pâinea noastră cea de toate zilele- un mod de viață, nu selectiv, ci în fiecare zi. Să fie a noastră Sfânta Scriptură, să nu ne fie străină. Să ne fie dragă și s-o memorăm, ca belșugul acestui ospăț să fie necurmat în viața noastră!

”Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.” Psalmul 119:140

Este Cuvântul lui Dumnezeu pâinea ta cea de toate zilele sau doar o prăjitură de sărbătoare?

Astăzi ai mâncat?

Te-ai hrănit din belșug cu-ale Vieții Cuvinte?
Sau mai stai lâncezit și-adormit
Când ai masa întinsă-n Scripturile Sfinte?
Astăzi Biblia tu ai citit?

Nu doar cu carne și pâine trăim noi
Domnul ne dă hrană veșnică astăzi
Cuvântul Său mai curge șuvoi
Pentru cei care caută fărâme pe străzi…

Cuvintele Sale dau viață și pace
Pentru toți ce vor să-mplinească
Până la ultima buchie scrisă
Prin credință ei pot să trăiască.

Nu lăsa praful să-adune
Cuvintele ce vin de la Domnul,
Ele judecă sau dau mângâiere
Pentru cei ce aleg să le-asculte.