Isus Hristos condamnă păcatul sodomiei şi cheamă homosexualii la pocăinţă

În acest articol îmi propun să fac o analiză a textelor din Evanghelii, unde Domnul Isus vorbeşte cu privire la păcatul sodomiei, numit aşa în legătură cu oraşul Sodoma, menţionat în Biblie şi care a fost nimicit de Dumnezeu cu foc şi pucioasă căzute din cer, din pricina multelor păcate. Cel care a pus vârf fiind homosexualitatea. Pentru o mai bună documentare vă propun să citiţi pasajul biblic care se găseşte în prima carte din Biblie, Genesa, la capitolul 19. Acum însă ne vom referi doar la Noul Testament şi mai cu seamă la Evanghelii, care ne relatează viaţa şi activitatea Domnului Isus Hristos.

păcatul sodomiei

Într-o scrisoare primită anul trecut încă de la un bărbat homosexual, autorul scria:

Isus Cristos nu a spus nici un cuvânt in privinţa orientării sexuale! Numai Saul din Tars si aberaţiile din Levitic si Deuteronom sunt citabile (aberaţii pe care nu le mai poate aplica nimeni fără a face puşcărie in ziua de azi, pentru ca acum nu mai e voie sa ucizi cu una cu doua, ca atunci)

Această afirmaţie este răspândită printre oamenii imorali care practică sodomia şi orice parte din Scripturi care condamnă păcatul lor, o declară „aberaţie” şi nu o recunosc ca şi inspirată de Dumnezeu şi parte din Sfintele Scripturi. Daca ar proceda aşa şi hoţii, şi beţivii, lacomii, etc. interesant ce ar mai rămâne din Cartea Sfântă. Dumnezeu nu permite nimănui să procedeze aşa cu privire la Adevărul Lui lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, şi oricine nesocoteşte Biblia, va da socoteală pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu. Deci, potrivit opiniei şi afirmaţiei autorului şi a celor din comunitatea homosexualilor şi lesbienelor , Domnul Isus „nu a spus nici un cuvânt în privinţa orientării sexuale”.

Domnul Isus a făcut trei referinţe la locuitorii oraşului Sodoma, şi mai cu seamă la cei care au fost nimiciţi ca şi pedeapsă pentru homosexualitatea lor. Evanghelia după Matei conţine una din aceste referinţe şi două sunt în Evanghelia după Luca. Să facem împreună o scurtă analiză a fiecărui din aceste pasaje.

Homosexualii din Sodoma aveau să se pocăiască dacă auzeau Evanghelia

Când Domnul Isus mustra oamenii din localităţile în care au fost făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră, a spus:

Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare la cer? Vei fi pogorât până în locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine. (Evanghelia după Matei 11:23-24)

Bărbaţii din Sodoma au fost homosexuali extrem de violenţi. Cartea Genesa ne relatează că atunci când neprihănitul Lot a găzduit la sine pe cei trei bărbaţi veniţi în oraş, fără să ştie că ei erau îngeri, seara, când „nu se culcaseră încă, oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot, şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.” Când Lot a încercat să-i confrunte, cu blândeţe şi tact, şi le-a zis: „Fraţilor, vă rog să nu faceţi o asemenea răutate.”, ei, în răutatea şi violenta izvorâtă din perversiunea poftei lor, au strigat la Lot: „Pleacă!” şi au zis: „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Îngerii au lovit pe aceia care erau la uşa casei cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, dar ei, mai departe, în turbarea poftei lor mârşave, se trudeau să găsească uşa ca să poată ajunge la aceşti bărbaţi şi să-i abuzeze sexual. Aceasta este realitatea despre homosexuali care sunt extrem de violenţi.

Un studiu efectuat în 1998 asupra comunităţii homosexualilor a relevat următoarele rezultate. 62% din homosexuali au fost maltrataţi de parteneri lor prin aplicarea unui obiect in calitate de armă, 85% au experimentat presiune şi abuz financiar din partea partenerului înfuriat. 39% din homosexuali au mărturisit că au fost forţaţi împotriva voinţei lor să aibă relaţii sexuale cu un partener homosexual. Puteţi găsi mai multe cifre în acest sens pe Internet, un exemplu fiind această sursă. Dacă homosexualii sunt atât de violenţi cu partenerii lor, nu ar trebui societatea să realizeze ce pericol poartă cu sine tolerarea propagării acestui comportament sexual? Cei mai mulţi au ajuns homosexuali tocmai pentru că au fost abuzaţi de alţi homosexuali. Dar, să revenim la cuvintele Domnului Isus spuse din Evanghelia după Matei. Mântuitorul spune că dacă s-ar fi făcut în Sodoma minunile care le-a făcut Domnul Isus în Capernaum, şi dacă ar fi auzit mesajul Evangheliei, homosexualii din Sodoma s-ar fi pocăit şi oraşul lor ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Dacă Domnul nostru spune că homosexualii violenţi din Sodoma s-ar fi pocăit, cu atât mai mult trebuie noi să le ducem Evanghelia homosexualilor pe care îi cunoaştem, ca să rămână în viaţă şi ei, şi ţările care sunt afectate de faptele lor rele. Acţiunile homosexualilor afectează societatea rău şi acesta este un rău care se răspândeşte cu o mare viteză atunci când este tolerat de societate. În Sodoma toţi bărbaţii ajunseră să fie homosexuali şi aşa au fost nimiciţi ei, oraşul lor şi familiile lor. Toţi au plătit preţul păcatului: homosexualii pentru imoralitate şi societatea pentru indiferenţă şi toleranţa răului care avea să-i distrugă.

Homosexualii şi toţi păcătoşii vor vi judecaţi pentru că nu-l acceptă pe Domnul Isus

În Evanghelia după Luca prima referinţă la homosexualii din Sodoma a făcut-o Domnul Isus atunci când „a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă Isus (Evanghelia după Luca 10:1-16). După ce le-a dat ucenicilor  instrucţiuni cum să procedeze cu cei care îi vor respinge pe ei şi mesajul Evangheliei, Mântuitorul a spus:

„Eu vă spun, că în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru (locuitorii din) Sodoma decât pentru (oamenii din) cetatea aceia”.

Concluzia este că dacă ar fi ajuns în oraşul Sodoma ucenicii lui Isus, adică creştinii şi ar fi mărturisit locuitorilor acelui oraş despre mântuirea şi iertarea care este în Domnul Isus, homosexualii violenţi din Sodoma s-ar fi pocăit. De ce sunt atât de răi homosexualii de azi încât nu vor să accepte creştinii care vin să le aducă mesajul Evangheliei şi eliberarea din păcatul lor şi de ziua judecăţii la care face referinţă Domnul Isus Hristos? La încheierea acestui mesaj adresat ucenicilor, Mântuitorul a spus: „Cine vă ascultă pe voi (ucenicii), pe Mine mă ascultă; şi cine vă nesocoteşte pe voi, pe Mine mă nesocoteşte; iar cine Mă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Peste homosexualii nepăsători a venit o pierzare năpraznică

Al doilea pasaj din Evanghelia după Luca unde Domnul Isus a făcut referinţă la homosexualii din Sodoma se găseşte scris în capitolul 17, unde vorbeşte despre ziua când Se va arăta Fiul omului. Iată cum este descrisa venirea acestei zile în versetele 28-30

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma; oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

Oamenii în Sodoma erau preocupaţi de afacerile lor, de starea materială şi nu le păsa de imoralitatea care se răspândea şi creştea. Ei nu-şi dau seama de consecinţele care aveau să urmeze. Tot aşa este şi astăzi. Iată ce mi-a mai scris autorul mesajului citat la începutul acestui articol:

„Noua celorlalţi (adică homosexuali) nu ne rămâne decât sa ne rugam ca şi Basarabia să între in rândul lumii in Uniunea Europeana, ca sa pătrundă civilizaţia si acolo. E ultima speranţa pentru homosexualii din Moldova: să vină din afara UE ca să impună toleranţa sociala şi în acel loc nenorocit de Dumnezeu! Nu v-aţi gândit niciodată ca faptul ca Moldova este „ţara” cea mai săraca din Europa este legat şi de mentalitatea atât de înapoiată ce o aveţi…si invers?”

Potrivit acestei afirmaţii, civilizaţie pentru imorali înseamnă bunăstare materială şi tolerarea imoralităţii. Dacă nu sunt aceste lucruri, atunci pentru ei ţara este „nenorocită de Dumnezeu” Dar Cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidenţă tocmai inversul. Imoralitatea a nenorocit ţara şi locuitorii oraşului Sodoma. Focul căzut din cer a ars averile lor împreună cu ei, înainte ca să poată scăpa cineva de această mare nenorocire pe care au adus-o asupra lor prin imoralitatea ce au practicat-o.

Toate aceste trei pasaje biblice, unde Domnul Isus face referinţă la homosexualii din Sodoma, confirmă cu exactitate lucrurile scrise în Vechiul Testament cu privire la păcatul sodomiei şi consecinţele lui. Domnul Isus nu a negat nimic din ce a vorbit Dumnezeu în Vechiul Testament. Cum pot imoralii să numească dar Cuvântul lui Dumnezeu „aberaţie” şi să afirme că „Isus Hristos nu a spus nici un cuvânt în privinţa orientării sexuale”?

Dacă eşti homosexual sau practici orice fel de imoralitate, opreşte-te. Nu mai nesocoti Cuvântul lui Dumnezeu şi nu crede pe cei care ţi-au spus sau îţi mai spun ca este „aberaţie”. Încetează să faci urâciunile pe care le-au făcut şi bărbaţii din Sodoma şi fă ceia ce spune Domnul Isus în Evanghelii că ar fi făcut ei dacă veneau la ei Mântuitorul sau ucenicii Lui cu mesajul Evangheliei. Pocăieşte-te! Prin însăşi faptul că ai citit acest mesaj, deja a ajuns Evanghelia şi până la tine. Pocăieşte-te din inimă şi rupe orice legătură cu păcatul şi cu oamenii care îl practică şi te-au târât şi pe tine în practici imorale. Caută o biserică unde oamenii trăiesc cu frică de Dumnezeu, caută oameni care studiază şi trăiesc potrivit Cuvântului lui Dumnezeu şi fă-ţii prietenii tăi. În felul acesta nu vei ajunge la judecata care îi aşteaptă pe toţi imoralii şi păcătoşii. Împacă-te cu Dumnezeu.

Dacă eşti Creştin, fă cu privire la homosexuali ce ar fi făcut Domnul Isus în cazul când Sodoma ar mai fi stat în picioare pe vremea când a trăit El pe acest pământ. Fă ce a spus Domnul Isus ucenicilor să facă când i-a trimis din cetate în cetate. Propovăduieşte oamenilor despre mântuirea care este la Domnul Isus. Mergi la oamenii imorali şi spune-le mesajul mântuirii. Chiar dacă îţi pare că starea lor este atât de căzută, încât nu mai au nici o şansă să se întoarcă la Dumnezeu. Nu te lăsa convins de aceasta. Domnul Isus are speranţe şi aşteaptă ca homosexualii şi imoralii să se pocăiască. Fii un ucenic adevărat al Domnului şi un martor al Evangheliei.