Este necesar să mărturisești pastorului păcatele săvârșite înainte de botez?

Întrebarea aceasta a fost adresată de o persoană care a crezut în Domnul Isus Hristos, s-a botezat și s-a alipit bisericii, dar vrea să știe dacă orice păcat săvârșit înainte de botez trebuie mărturisit:

Recent am luat botezul nou-testamental. A fost minunat, slava Lui! M-am simțit un om nou și liber, iar în fiecare zi încerc să fiu cât mai bun. Totul a decurs normal – acceptarea Lui ca Domn și Mântuitor, înscriere la botez, catiheza, mărturisirea publică și scufundarea în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Însă mă macină ceva de o perioadă: nu mi-am mărturisit un păcat pastorului înainte de a mă boteza, unul tineresc. L-am mărturisit doar Domnului, iar după botez nu am mai făcut așa ceva. Ar trebui să mă îngrijorez? Mulțumesc și multe binecuvântări!

Dragă frate sau soră în Hristos, nimeni nu poate să cunoască toate păcatele pe care le-a săvârșit înainte de a se întoarce la Hristos. Dumnezeu le cunoaște pe toate și, prin credință în Domnul Isus Hristos, la pocăința noastră, ne dă o iertare desăvârșită și o curățire deplină de toate păcatele săvârșite.

Există o învățătură greșită, care spune că orice păcat pe care nu l-ai mărturisit public nu este iertat. Nu au niciun temei biblic oamenii care spun astfel și pun simțământul de vină și nesiguranță peste cei întorși de curând la Dumnezeu și lesne crezători. În ziua când v-ați întors la Hristos și ați ales să urmați învățătura Lui ați primit o iertare deplină. Apostolii nu au cerut oamenilor care se întorceau la Hristos să facă liste cu toate păcatele săvârșite anterior și nu le-au spus că dacă au lăsat păcate nemărturisite, atunci nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu și nu au fost iertați.

Am apucat să văd și eu odată un pastor care auzise de undeva de așa practică și începuse și el să le ceară oamenilor să-și mărturisească toate păcatele. Mi-a arătat o listă cu lucruri murdare și scârboase scrise în acea listă, care presupun că la cei mai mulți nici prin cap nu le-au trecut vreodată, nu să le mai și fi săvârșit. Cineva îl învățase pe acel pastor că trebuie să ia în parte pe fiecare membru al bisericii și să-l întrebe cu privire la orice păcat din listă dacă l-a practicat înainte de Hristos și să și-l mărturisească. Îmi închipui ce experiență dezgustătoare a fost pentru cei care au avut să fie interogați astfel. Sper că pastorul respectiv a înțeles bine că suntem Biserica lui Hristos și nu cult totalitar și că nu putem să tratăm pe oameni astfel.

Pe de altă parte, dacă există un anumit păcat care te apasă și dacă crezi că ești ispitit să te întorci înapoi la el, atunci da, trebuie să mergi la pastor, să discuți cu el și să-i ceri ajutorul în această luptă spirituală. Pastorul este omul care te păstorește pe calea Domnului, ca să fii biruitor totdeauna și să crești duhovnicește.

Este deosebit de important să ai o viață spirituală în rânduială, căci altfel nu vei putea avea creștere duhovnicească și vei fi vulnerabil la ispitele păcatelor de altă dată sau ale păcatelor pe care nu le-ai cunoscut și nu le-ai practicat anterior. Este important să studiezi totdeauna Sfintele Scripturi, să veghezi în rugăciune și să le spui tuturor oamenilor despre Hristos. Domnul să te ajute să crești pe calea Lui și să le slujești sfinților cu toate darurile primite de la Duhul Sfânt.