Este păcat sa mergi la lucru la hamei?

Presupun că întrebarea a fost pusă din pricina că hameiul este folosit cel mai des şi mai mult la producerea berii. Mai este folosit hameiul şi în panificaţie, la producerea diferitor medicamente şi produse de cosmetică. Însă, fără îndoială, că aplicarea principală o are în producerea berii. Dacă un creştin nu are libertatea de conştiinţă mergând să lucreze la plantaţiile de hamei, este necesar să-şi caute un alt loc de lucru pentru că în Sfintele Scripturi este scris:

Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat. (Romani 14:23)

Este adevărat că prima parte a versetului se referă la mâncăruri, dar tot capitolul vorbeşte despre părerile îndoielnice şi apoi, în a doua parte a versetului Dumnezeu spune  că TOT ce nu vine din încredinţare este păcat. Caută un servici unde vei putea să lucrezi totdeauna având conştiinţa curată şi fiind deplin convins că prin munca ta le faci bine oamenilor şi nu pricinuieşti nimănui nici daună, nici întristare şi nici boală. Aşa să te ajute Dumnezeu.