Te părăsește Dumnezeu dacă păcătuiești după pocăință?

ÎNTREBARE:

Am 13 ani și acum ceva vreme am spus rugăciunea că Îl primesc pe Isus ca Mântuitor, dar nu am citit Biblia. Am crezut că e destul. Acum am făcut din nou rugăciunea și mă rog lui Dumnezeu să îmi dea Duhul Sfânt și să mă schimbe după voia Lui. Mi-am cerut iertare pentru păcatele mele, dar am mai păcătuit. Domnul m-a părăsit? Nu mai pot face nimic?

Dragul meu, mă bucur că ai ales să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos și ai luat această decizie care este cea mai importantă, pentru că de ea ține nu doar cum îți vei trăi viața pe acest pământ, ci și de locul unde îți vei petrece veșnicia. Tu ai ales un loc bun, ai ales Împărăția lui Dumnezeu unde se poate ajunge doar prin credință în Domnul Isus Hristos.

Dacă ai ales din toată inima să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, El nu te va părăsi și nu te va lăsa, dar și tu trebuie să cauți să-L urmezi în toate. Acum, că doar ai crezut în Dumnezeu, în sens spiritual ești ca un prunc născut de curând și, ca să înveți să trăiești în neprihănire, trebuie să te hrănești cu hrană duhovnicească, cum este scris:

Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. (1 Petru 2:1–3)

Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt și cu El ți-a dat puterea să poți lepăda obiceiurile păcătoase de altădată. De la tine se cere să faci un efort, așa cum scrie aici, să lepezi orice răutate, vicleșug, prefăcătorie și orice alt lucru care te-a făcut să cazi din nou în păcat. Deci, leapădă aceste lucruri și trebuie acum să dorești laptele duhovnicesc și curat. Acest lapte duhovnicesc este învățătura sănătoasă din Sfintele Scripturi. Trebuie să citești Biblia și nu puțin, ci să o citești toată de la început până la urmă. Începe cu Noul Testament și apoi citește Vechiul Testament. În același timp, începe să studiezi, căci citirea nu este studierea și de la fiecare creștin se cere să studieze profund Scripturile. Îți recomand să faci rost de cursul “Dumnezeule, exiști?” de Kay Arthur. Acesta este un studiu al Evangheliei după Ioan și în timp ce vei studia vei învăța și deprinderi de bază pentru studierea individuală a Bibliei. Caută neapărat o biserică adevărată, unde oamenii studiază Biblia și vor să trăiască așa cum este scris în ea și alipește-te de această biserică, căci așa a poruncit Isus Hristos ca toți sfinții să fie uniți în El. Acolo, în biserică, vei întâlni oameni ca tine care iubesc pe Dumnezeu și studiază Biblia ca să trăiască o viață sfântă și ei te vor ajuta, se vor ruga pentru tine și pastorul te va sfătui. Dacă locuiești în orașul Chișinău, te invit la Biserica “Buna Vestire” pe care o păstoresc. Adresa noastră este str. Ciocârliei 2/8 și ne adunăm în fiecare duminică la orele 14:00, marți este ora tineretului la 18:00 și joi avem studiu biblic și rugăciune la 17:30. Te vom aștepta cu bucurie acolo și te vom ajuta să crești duhovnicește.