De unde provin iepurașii și ouăle de Paști?

Întrebare:

De unde provin iepurașii și ouăle de Paști? Care este semnificația lor? 

Pentru început trebuie să subliniez că Noul Testament nu menționează o astfel de practică la primii creștini. De fapt, nu este menționată nici practica sărbătorii Paștelui așa cum o facem noi. Totuși, știm bine că a avut loc acest eveniment și de aceea azi noi sărbătorim Învierea Domnului nostru Isus Hristos.

Originea ouălor roșii

Cât privește tradiția de a dărui ouă colorate de Paști, se crede că originea lor vine de la anglo-saxoni care în antichitate se închinau zeiței fertilității Ostra și primăvara închinătorii puneau pe altarul ei semințe și ouă care simbolizează fertilitatea.

O versiune este că misionarii creștinii, mergând să ducă mesajul Evangheliei au căutat să-l comunice clar în limbajul pe care îl înțelegeau localnicii și de aceea au preluat acest simbol al oului colorat ca să le comunice băștinașilor despre învierea de care vor avea parte toți cei care cred în Domnul Isus Hristos. De fapt, toți oamenii vor avea parte de înviere, doar că cei care s-au născut din nou prin credință în Domnul Isus Hristos vor învia pentru viața veșnică, pe când cei care au respins mesajul Evangheliei vor învia pentru judecată, după care își vor petrece veșnicia în chinurile iazului de foc și de pucioasă.

Creștinii vopseau ouăle în roșu să transmită un mesaj deosebit de important și anume că doar prin sângele Domnului Isus Hristos putem fi spălați de păcate și nu există o altă opțiune, căci este scris:

… căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:18-19)

Origina iepurașilor pascali

Se presupune că tot de la aceleași legende anglo-saxone se trage și tradiția cu iepurașul de Paști. Potrivit mitologiei lor, Ostara (zeița fertilității) a transformat o pasăre în iepuraș care făcea ouă colorate pentru copii. Se mai cunoaște că Luteranii au fost cei care au început mai des să facă uz de acest iepuraș. Totuși, rămâne destul de necunoscută originea acestei tradiții.

Cum să procedăm noi?

Avem tot temeiul să nu facem uz de niciunul din ele, adică nici de ouă colorate și nici de iepurașul de Paști și să sărbătorim fără ele. Pe de altă parte, după părerea mea, nu va fi greșit, ba chiar va fi bine să facem și noi uz de această tradiție și să predicăm mesajul Evangheliei. Dacă tot vopsim și noi ouă roșii, atunci ori de câte ori oferim un astfel de ou sau primim în cadou, să menționăm despre sângele Domnului Isus Hristos și despre viața veșnică și învierea pe care o avem doar prin credință în El și pornind de la aceasta să le spunem tuturor oamenilor mesajul Evangheliei. Căci, cu multă întristare, trebuie să constat că cei mai mulți oameni care vopsesc, cumpără, dăruiesc și primesc ouă roșii nu fac nicio legătură între ele și mesajul Evangheliei și tot ce știu despre Paște se limitează doar la aceste ouă sau iepurași. Domnul să ne păzească ca să nu cădem și noi în această tradiție lipsită de sens, care a lăsat în umbră adevărurile veșnice.