Care este originea și rolul Școlii Duminicale?

Întrebare:

Pornind de la un adevăr dureros cum că, în generația actuală tot mai mulți tineri îi întorc spatele lui Dumnezeu și se leapădă de credință, doresc să vă întreb ce părere aveți sau cum vedeți dumneavoastră rolul școlii duminicale? În Noul Testament nu se pomenește nimic  despre școala duminicală, nici despre separarea pe grupe de vârstă, nici despre pastori de tineret, ci toți erau laolaltă adunați. Când a apărut Școala Duminicală și cine i-a pus bazele? Găsim vreun suport biblic în sprijinul ei? Nu cumva aceasta a preluat rolul părinților de a oferi educația religioasă necesară copiilor, și poate și datorita acestui lucru am ajuns în situația în care suntem?

Cum era învățământul în biserica primară?

Este adevărat că în Noul Testament nu este menționat termenul de școală duminicală. Dar, în Noul Testament este menționat ceva care nu mai vedem azi. Să luăm, de exemplu, prima biserică. Să vedem cât timp dedicau ei învățăturii Sfintelor Scripturi. În cartea Faptele Apostolilor găsim următoarea relatare:

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:41-47)

Primii creștini din Ierusalim veneau zilnic să învețe din Sfintele Scripturi și același lucru  ne este relatat și despre biserica din Efes:

În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului. (Faptele apostolilor 19:8-10)

Este adevărat că prima responsabilitate în a-i învăța pe copiii din Sfintele Scripturi o au părinții. Dar este foarte important și în cadrul bisericii să se dea atenția cuvenită și acolo unde este bine organizată lucrarea școlii duminicale biserica locală va avea viitor mare.

Cum și când a apărut Școala Duminicală?

Școala Duminicală nu a fost inițial în forma în care o cunoaștem noi azi. Aceasta a apărut în Anglia în anii 1780 și era școală unde copiilor săraci le era oferită posibilitatea să învețe a scrie și a citi. De ce Duminica? Pentru că în timpul săptămânii acești copii lucrau din greu și mult timp la uzine. Lucrau și sâmbetele. Acești copii nu aveau o altă posibilitate să învețe și, bisericile din Anglia, pornind de la această nevoie, le-au oferit copiilor și posibilitatea să învețe din Sfintele Scripturi, pentru că copiii învățau a scrie și a citi, având ca și manual Biblia. Unul din promotorii cheie a mișcării școlilor duminicale a fost evanghelistul anglican englez Robert Raikes (1725-1811). Foarte repede mișcarea s-a răspândit și în SUA și în alte țări. Prin anii 1870 și în Anglia și în SUA a fost stabilit prin lege învățământul universal obligatoriu de stat și atunci școlile duminicale au rămas să fie doar pentru educația religioasă.

A preluat Școala Duminicală rolul părinților?

Nicidecum. Părinții trebuie să știe că ei au prima și cea mai mare responsabilitate să-i învețe pe copiii lor Cuvântul lui Dumnezeu. Încă în Vechiul Testament era scris:

Puneţi-vă, dar, în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntare între ochii voştri. Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. (Deuteronomul 11:18-19)

În Noul Testament este scris:

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. (Efeseni 6:4)

Realitatea, însă, arată că sunt puțini părinții care își iau în serios responsabilitatea pe care o au de a-i învăța pe copii din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei fac efort mare să câștige bani ca să-și hrănească și îmbrace copiii bine, să le ofere educație la școli de prestigiu, să-i învețe muzică, sport, etc. și nu le mai rămâne timp ca să-i învețe din Sfintele Scripturi. Prin școala duminicală bisericile tocmai încearcă să completeze acest gol. Ideal ar fi ca să-i învățăm pe copiii din Sfintele Scripturi și acasă, și în biserică și la școlile lor, și în secțiile sportive, etc. În Republica Moldova, la Clubul de Taekwon-Do “Stolas Leukas” toți copiii învață și Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă antrenamentele distractive și interesante pe care le au.  Poate un alt lucru important pe care ar trebui să îl facem în biserici este să le fie repetat mai des creștinilor cât de important este să se disciplineze și să-și învețe copiii din Cuvântul lui Dumnezeu.

Noi am obișnuit și obișnuim cu copiii noștri să studiem Biblia în familie. De altfel, copiii noștri au învățat să citească studiind Biblia și faptul că am păstrat obiceiul să studiem zilnic a avut și are un impact mare în viețile lor acum și știm ca le va aduce multă binecuvântare în viitor, așa cum a promis Dumnezeu. Aș dori să mai menționez aici și materialele excepționale de studiu biblic inductiv, puse la dispoziție de misiunea Precept Ministries. În limba română sunt disponibile următoarele titluri:

Vai, am dat de probleme!

Doamne, învață-mă cum să mă rog!

Sens interzis, Iona!

Cum să studiem Biblia?

Ioan pas cu pas

Geneza pas cu pas

În perioada 5-17  noiembrie va fi predată o sesiune pentru învățătorii de copii și invitam toți învățătorii, dar și părinții care vor să-și învețe bine copiii din Sfintele Scripturi să beneficieze de această sesiune. Specificul acestei sesiuni este că se va învăța lucrul  cu adolescenții și colaborarea cu părinții acestora, de aceea se vor studia cursurile  Doamne, cum Te numești? (pentru copii) și Doamne, vreau să Te cunosc (pentru maturi). Pentru detalii și înscriere la sesiune, este acest număr de contact: 079001331.

Dumnezeu să ne ajute să ne facem bine datoria de părinți și să le oferim părinților cea mai bogată moștenire care nu va trece – Cuvântul lui Dumnezeu.