Oricine crede în El, nu este judecat | Devoțional | Ioan 3:16-21 (VIDEO)

Data trecută am învățat cum un om se naște din nou – printr-o credință vie în Domnul Isus Hristos și în lucrarea Lui de răscumpărare de păcate de la crucea de la Golgota. Ne-am oprit la versetul 15. Astăzi vom citi de la versetul 16 până la 21.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina, și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu” (Ioan 3:16-21)

Așadar moartea Domnului Isus pe cruce pentru păcatele noastre a fost o manifestare a dragostei lui Dumnezeu față de omenire. Ioan 3:16 este versetul de aur pe care fiecare credincios îl cunoaște pe de rost, întrucât cuprinde esența mesajului Evangheliei. Dumnezeu vrea ca nimeni să nu piară, ci să aibă viață veșnică și lucrul acesta e posibil doar printr-o credință individuală în Fiul Său.

Din acest pasaj mai aflăm că prima venire a Domnului Isus pe Pământ a fost cu scopul de a salva omenirea. Urmează a doua venire a Lui, dar deja nu în calitate de Mântuitor, dar în calitate de judecător. De aceea grăbește-te să te împaci repede cu Dumnezeu, pocăiește-te și beneficiază de oferta Lui. Cel care alege să creadă în El și să-L urmeze scapă de judecata lui Dumnezeu, dar cel care Îl respinge va fi judecat. A treia opțiune pur și simplu nu există, înțelegeți? Și să nu credeți că este nedreptate în Dumnezeu. El nu are plăcerea să-i pedepsească pe oameni. Dacă ar fi fost așa nu L-ar fi trimis la moarte pe Fiul Său. Noi ne-am născut în păcat și faptele noastre sunt rele. Păcatul ne împiedică să venim la lumină, pentru că nu ne convine schimbarea. Vrem să trăim în plăceri și să nu ținem cont de Creator, Stăpânul nostru. Păcatul ne depărtează de Dumnezeu și pentru că El e drept și sfânt în natura Sa, El nu acceptă nimic păcătos în prezența Sa. Aceasta și este judecata. Dar, oricât de robiți n-am fi de păcat, El ne-a dat capacitatea să venim la lumină, să ne mărturisim păcatele și să acceptăm iertarea Lui.

Haideți să ne rugăm. “Tatăl meu care ești în Ceruri. Sfințească-Se Numele Tău. Recunosc că sunt rob al păcatului și sunt departe de Tine. Am învățat azi că Tu m-ai iubit așa de mult că ai găsit o cale prin care să mă izbăvești de păcatul meu. ȘI această soluție este Fiul Tău, Domnul Isus, care a murit pentru păcatele mele. Te rog să mă ierți de păcate și să-mi dai viața veșnică. Cred în Fiul Tău. Nu vreau să vin la judecată, de aceea îmi scot păcatul la lumina Ta. Mulțumesc pentru mila și îndurarea Ta. Mulțumesc că mă faci copilul Tău. În Numele Domnului Isus m-am rugat, Amin.”

Dacă ai înțeles mesajul și te-ai rugat cu mine, te felicit. Ai făcut cea mai corectă alegere din viața ta. Caută acum să te botezi și să te alipești unei biserici locale unde se studiază Cuvântul lui Dumnezeu, ca să crești în cunoașterea Lui, după cum ne învață Biblia.

Dumnezeu să te binecuvânteze.