La ce se referă Domnul Isus când spune ,,Orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da,,

Întrebare: Isus spune în diferite pasaje din Biblie că orice vom cere de la Tatăl în Numele Său, vom primi. De exemplu la Ioan 15:7 este scris “În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu vă va da.” Deși nu în toate versetele apare această expresie “În Numele Meu”, aș vrea să știu la ce face referire Domnul Isus: la roadele Duhului Sfânt, sau orice lucru ce dorim să cerem, chiar orice vom primi?

orice vom cere în numele Domnului Isus

În contextul  Evangheliei după Ioan capitolul 15, Domnul Isus vorbește despre roade și anume roade, care proslăvesc pe Tatăl:

În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu vă va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei. (Ioan 15:7-8)

Pe de altă parte, știm că apostolul Pavel a avut ceva probleme pentru care s-a rugat, dar nu a primit ceea ce a cerut (2 Corinteni 12:6-9). La fel și Timotei, fiind un om dedicat în Evanghelie, avea dese îmbolnăviri (1 Timotei 5:23). Și apostolul Pavel și Timotei erau oameni evlavioși și râvnoși pentru lucrarea Domnului, și totuși, ei nu au primit totul pentru ce s-au rugat.

Se referă, oare, Domnul Isus la roadele Duhului Sfânt? Interesant este că Biblia vorbește doar despre un rod a Duhului Sfânt care are mai multe calități. După cum mărul poate fi rotund, roșu, dulce și mare, așa și rodul Duhului Sfânt este “dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23). Un om născut din nou, adică născut din Duh (Ioan 3) primește Duhul lui Dumnezeu, care rodește în el calitățile descrise la Galateni 5. Un om născut din nou va purta rodul Duhului Sfânt care se va vedea în comportamentul lui și în atitudinele lui.

La evanghelia după Luca capitolul 11 Domnul Isus îi învață pe ucenici cum să se roage. El le atrage atenția la faptul cât de important este să stăruim în rugăciune. Domnul Isus îi îndeamnă să stăruiască să ceară de la Dumnezeu Duhul promis prin proroci (Ioel 2:28-29; Ezechiel 37:27; 37:14; 39:29; Isaia 44:3):

De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate I se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-I cere fiul său pâine, să-I dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor veștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer!” (Luca 11:9-13)

Duhul Sfânt nu a fost dat decât în Ziua Cincizecimii, după moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus. De altfel despre aceasta le-a vorbit Domnul Isus ucenicilor în seara în care a fost vândut și acesta este contextul în care Domnul Isus a făcut promisiunea că tot ce vor cere în Numele Său, vor primi. În capitolul 14 Domnul Isus le spune ucenicilor că condiția pentru a primi tot vor cere de la Tatăl este ,,să creadă că El este una cu Tatăl,,:

Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face. Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. (Ioan 14: 11-17)

Din acest text vedem că cei care cred că Domnul Isus este în Tatăl și Tatăl în El, vor face lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus și chiar lucrări și mai mari și vor putea păzi poruncile lui Dumnezeu, lucru care este peste puterile omului firesc. Deci, roadele despre care vorbește Domnul Isus în capitolul 15, prin care urma să fie proslăvit Tatăl, sunt lucrările sfinților prin care Evanghelia a înaintat pe parcursul veacurilor. Lucrul acesta se vede clar în cartea Faptele Apostolilor. Din moment ce apostolii au primit Duhul Sfânt, au căpătat o mare putere și îndrăzneală pentru a fi martori ai Domnului Isus până la marginile pământului și prin lucrările lor Tatăl a fost proslăvit și mulți oameni au crezut în Domnul Isus.

Deci, când Domnul Isus spune ,,orice veți cere,, nu se referă la ,,orice dorim,, dar la orice lucru sau lucrare prin care Tatăl poate fi proslăvit.