E păcat ca soția să aibă plăcere în timpul actului sexual cu soţul ei?

Întrebare:

Este îngăduit femeii să experimenteze plăcere în timpul actului sexual cu soţul ei, sau aceasta este pofta firii?

M-am mirat să primesc o astfel de întrebare, dar, dacă mi-a fost adresată, atunci cred că necesită şi un răspuns. Dar de ce întrebarea se referă doar la femei dar nu şi la bărbaţi?

În unele religii fetele sunt supuse circumciziei (în mod intenţionat li se amputează părţi ale organelor sexuale) ca să nu mai experimenteze nici odată plăcere în timpul actului sexual. Aceasta o fac bărbaţii din mai multe motive dar unul este că vor să le protejeze de curvie. Dar de ce procedează astfel cu femeile? Cum ar fi dacă ar aplica acelaşi fel de gândire şi faţă de bărbaţi? Mutilarea aceasta a femeilor este o mare crimă săvârşită cu multă cruzime.

Iată ce ne învaţă Dumnezeu în Sfintele Scripturi.

Împlinirea sexuală este o necesitate

Dumnezeu a rânduit actul sexual nu doar pentru naşterea de copiii ci şi pentru exprimarea dragostei între soţ şi soţie şi aceasta implică plăcerea numită “orgasm”.

În cartea Deuteronom, Dumnezeu spune:

Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste şi să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să înveselească astfel pe nevasta pe care şi-a luat-o. (Deuteronomul 24:5)

Să înveselească pe nevasta sa înseamnă să-i ofere împlinire şi în relaţia lor sexuală. De altfel, dacă o femeie căsătorită, sau un bărbat căsătorit nu este împlinit sexual, aceasta aduce frustrare. De aceea, mai scrie:

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbe 5:15-19)

Aceste cuvinte se aplică în aceeaşi măsură şi femeilor căsătorite când este vorba de felul cum trebuie să-şi zidească relaţia cu soţii lor. Şi femeia căsătorită trebuie să se bucure de bărbatul tinereţii ei şi să fie îmbătată tot timpul de drăgălăşiile lui fiind necurmat îndrăgostită de dragostea lui.

Împlinirea sexuală este o datorie faţă de soţie sau soţ

Când a fost întrebat de Corinteni despre felul cum trebuie să fie comportamentul lor sexual, Apostolul Pavel le-a scris următoarele:

Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:1-6)

Datoria de soţ a bărbatului este  să-i ofere soţiei o relaţie sexuală calitativă şi statornică care să-i aducă împlinire. Aceeaşi datorie o are şi soţia faţă de soţul ei. Nu poate fi calificată drept calitativă o relaţie sexuală în care soţia nu este interesată să-i aducă împlinire soţului sau soţul nu-i pasă de împlinirea pe care o are sau nu soţia. Şi dacă unul din soţi va nesocoti împlinirea sexuală a celuilalt, prin faptul aceasta îl expune ispitelor Satanei.

Umblarea după poftele firii este satisfacerea dorinţei sexuale în afara căsătoriei

Căsătoria este cadrul rânduit de Dumnezeu în care orice bărbat sau femeie pot avea împlinire sexuală. Orice abatere de la acest cadru stabilit de Dumnezeu este nelegiuire şi curvie şi tocmai pofta firii este cea care îi face pe oameni să cadă în păcatul curviei. Iată ce spune Scriptura:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Dumnezeu să dea înţelepciune tuturor oamenilor ca să înţeleagă acest adevăr important din Sfintele Scripturi şi să zidească o relaţie frumoasă în căsătoriile lor păzindu-se de orice ispite ale Satanei.