Omonimele – cum le deosebim sensul?

Omonimele sunt cuvinte cu formă identică și înțeles total diferit, altfel spus, cuvintele sunt identice din punct de vedere sonor și grafic, dar sunt diferite ca sens. 

O particularitate importantă a omonimelor este că sensul cuvintelor nu poate fi dedus decât din context. Exemplul următor ilustrează perfect legătura dintre înțelegerea cuvintelor omonime și contextul în care apar. 

Ex. Dacă este vie / să-i spui să vie / la noi la vie. 

Omonimele se împart în mai multe categorii: lexicale, lexico-gramaticale și gramaticale. În acest articol, ne vom referi la omonimele lexicale. 

Omonimele lexicale sunt cuvintele care aparțin aceleiași clase gramaticale, dar au sensuri și origini diferite.  

  1. BLOC

Bloc – clădire cu mai multe etaje. 

Ex. În această zonă rezidențială, a fost construit un bloc cu 10 etaje după cele mai noi tehnologii.  

Bloc – alianță, înțelegere între state sau partide. 

Ex. Uniunea Europeană și-a schimbat abordarea și agenda în favoarea extinderii blocului comunitar și în favoarea aderării statelor din Parteneriatul Estic. 

 

  1. CADRU

Cadru – membru al unei organizații, instituții de învățământ. 

Ex. Este vital ca fiecare cadru didactic, care activează la orice nivel al sistemului de învățământ, să fie pregătit pentru a realiza un proces educațional cuprinzător, astfel încât să asigure performanță celor care învață. 

Cadru – mediu sau ambianță.  

Ex. Școlile europene au o dublă misiune: asigurarea unei educații formale și promovarea dezvoltării personale a elevilor într-un cadru socio-cultural lărgit. 

 

  1. MILĂ

Milă – sentiment de înțelegere și compasiune. 

Ex. „Când a văzut gloatele, I S-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor.” (Matei 9:36) 

Milă – unitate de măsură. 

Ex. „Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.” (Matei 5:41) 

 

La rândul lor, omonimele lexicale se împart în omonime parțiale și totale.  

Omonimele parțiale (numite și omonime false) sunt cuvintele care nu au toate formele flexionare identice și au etimologii diferite.  

  1. MASĂ

Masă, mese – obiect de mobilă. 

Ex. „Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului.” (1 Împărați 7:48) 

Masă, mase – mulțime de oameni. 

Ex. Cultura de masă reprezintă ansamblul de cunoștințe și de valori cu care masele vin în contact prin participare creatoare sau prin asimilare. 

 

  1. A TURNA

A turna – torn/torni/toarnă; a vărsa un lichid. 

Ex. „Când era Isus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.”  (Matei 26:6-7) 

A turna – turnez/turnezi/turnează; a înregistra un film cinematografic. 

Ex. La Chișinău, se turnează un film cu participarea actorilor locali și  a celor internaționali. 

 

Omonimele totale sunt cuvintele care au toate formele flexionare identice (singular și plural), dar care au etimologie (origine) diferită. 

  1. LAC 

Lac, lacuri – întindere mai mare de apă stătătoare, închisă între maluri. 

Ex. „Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi.” (Deuteronomul 8:6-7) 

Lac, lacuri soluție din rășini, folosită pentru a proteja unele obiecte. 

Ex. Lacurile de rășină, precum și cele pe bază de nitroceluloză, fac parte din grupul așa-numitelor lacuri volatile. Ele constau dintr-o rășină dizolvată într-un solvent volatil. 

 

  1. BANCĂ

Bancă, bănci – scaun lung pentru mai multe persoane. 

Ex. Băncile stradale, cu sau fără spătar, sunt concepute pentru dotarea cu mobilier urban a parcurilor, străzilor, spațiilor publice sau a cartierelor rezidențiale. 

Bancă, bănci ‒ instituție financiară. 

Ex. Băncile licențiate din Republica Moldova dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională. 

După cum am văzut din exemplele aduse în acest articol, omonimele pot fi deosebite doar atunci când sunt plasate în context, cu alte cuvinte, contextul determină sensul lor. Cunoașterea lor ca formă și sens ne ajută să ne exprimăm liber și să le utilizăm la locul potrivit, în contextul potrivit. 

Deoarece avem o limbă bogată în cuvinte și expresii, în articolul următor, vom aduce noi exemple de perechi de omonime și le vom încadra în context potrivit sensului lor.