Omonimele – cum le deosebim sensul? (2)

În articolul precedent, am explicat noțiunea de omonime și am adus exemple, încadrându-le în contextul potrivit. Astăzi vom continua să explorăm bogăția limbii române, analizând sensurile diferite atribuite acelorași cuvinte.  

   1. APUS

1.1. Trecerea unui astru sub linia orizontului. 

Ex. „La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram şi iată că l-a apucat o groază şi un mare întuneric. Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.” (Geneza 15:12-13) 

1.2. Punct cardinal. 

Ex. „Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.” (Geneza 28:14) 

1.3. Declin, decădere, dispariție. 

Ex. Din cauza neascultării lui Saul, Dumnezeu S-a depărtat de el, a rupt împărăția din mâinile lui și a dat-o altuia mai bun decât el, lui David. Astfel a apus domnia lui Saul.  

1.4. Occident. 

Ex. „Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.” (Psalmul 65:8)

 

   2. RĂSĂRIT

2.1. Partea orizontului de unde răsare soarele. 

Ex. „Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat.” (Iona 4:7) 

2.2. Punct cardinal. 

Ex. „Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” (Psalmul 103:11-12) 

2.3. Orient. 

Ex. „După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim.” (Matei 2:1) 

2.4. Încolțit. 

Ex. „O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.” (Matei 13:15-16)
 

2.5. (figurativ) Deosebit. 

Ex. Saul, fiul lui Chis, era un tânăr răsărit și frumos, mai frumos decât oricare dintre copiii lui Israel. El îi întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus.

(1 Samuel 9:1-2)

 

   3. A ABSOLVI

3.1. A termina un an școlar. 

Ex. Majoritatea scriitorilor, poeților și criticilor literari au absolvit Facultatea de Filologie.  

3.2. A ierta, a scuti de pedeapsă. 

Ex. După ce s-a pocăit de păcatul săvârșit cu Bat-Șeba, împăratul David a fost absolvit de pedeapsa cu moartea, pe care trebuia s-o suporte potrivit legii. 

 

   4. CARTE

4.1. Scriere tipărită și legată în volum. 

Ex. Biblia este considerată cea mai vândută carte din toate timpurile. 

4.2. (figurativ) Cunoștințe de citire și scriere. 

Ex. Ai carte – ai parte, cu alte cuvinte, dacă ai știință de carte, obții mai ușor succese în viață.

4.3. Registru

Ex. „Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.” (Geneza 5:1)

4.4. Cartea vieții („vieții” – determinare care indică natura sau felul scrierii).

Ex. „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5)

 

   5. CINSTE

5.1. Corectitudine, onestitate.

Ex. „Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein şi pestriţ între capre şi negru între miei şi se va găsi la mine să fie socotit ca furat.” (Geneza 30:33) 

5.2. Favoare sau onoare.

Ex. „Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!” 

(1 Cronici 16:28)

5.3. Expr. A i se face cinste cuiva

Ex. „Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ci du-te și așază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ți zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.”

(Luca 14:10)

5.4. Expr. A da cinste

Ex. „Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.”

(1 Petru 3:7)

5.5. Expr. A pune în cinste

Ex. „Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.” (Proverbe 13:18)

 

   6. LUNĂ

6.1. Satelitul pământului. 

Ex. „Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” (Geneza 37:9) 

6.2. Interval de timp egal cu a douăsprezecea parte dintr-un an. 

Ex. „În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei: s-a uitat şi iată că faţa pământului se uscase.” (Geneza 8:13)

6.3. Lună nouă – momentul în care Luna este în conjuncție cu Soarele, când se vede o mică parte din ea iluminată de acesta.

Ex. „În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul.” (Isaia 66:23)

6.4. Lună plină – momentul în care Luna este în opoziție cu Soarele și i se vede întregul disc iluminat de el.

Ex. „Sunați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua sărbătorii noastre!” (Psalmul 81:3)

 

   7.USCAT

7.1. Pământ, țărm. 

Ex. „Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.” (Geneza 1:9-10) 

7.2. Fără umezeală, deshidratat. 

Ex. „În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.” (Geneza 8:14)

Exemplele aduse în acest articol dovedesc o dată în plus bogăția limbii noastre, iar multitudinea de sensuri ne convinge de faptul că mai avem multe lucruri de descoperit și de explorat. În articolul următor, vom veni cu exemple de cuvinte care au două forme de plural sau a căror formă de plural creează dubii.