Omofonele – unde punem cratima? 

În articolul precedent, am vorbit despre perechile de omofone care se scriu legat și separat fără cratimă. Astăzi dorim să prezentăm un nou set de omofone, care creează dificultăți la scrierea lor prin cratimă și să plasăm aceste cuvinte în contextul potrivit.  

  1. MAI vs. M-AI

Mai – s. com.; a cincea lună a anului. 

Ex. La începutul lunii mai, soarele răsare la ora 06:06 și apune la ora 20:20, iar la sfârșitul lunii, răsare la ora 05:35 și apune la ora 20:52.  

Mai – adv.; servește la formarea gradului comparativ și superlativ. 

Ex. „Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri şi vă veţi face stăpâni peste ele, care sunt mai mari şi mai puternice decât voi.” (Deuteronomul 11:23) 

„Iosif a aşezat pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat o moşie în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul lui Ramses, cum poruncise Faraon.” (Geneza 47:11) 

M-ai pron. pers., pers. I, forma neaccentuată „m” (pe mine, mă, m-) + vb. aux. „a avea”, timpul prezent, pers. a II-a. 

Ex. „Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:25) 

 

  1. DEAL vs. DE-AL

Deal – s. neutru; formă de relief pozitivă cu înălțime nu prea mare (sub 1000 m).   

Ex. „Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” (Luca 3:5-6) 

Expr. Deal cu deal se întâlnește, dar încă om cu om.  

De-alprep. + art. posesiv genitival. 

Ex. „Iosif a pus întâiului născut numele Manase (Uitare); „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu”. Şi celui de-al doilea i-a pus numele Efraim (Rodire); „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele”. (Geneza 41:51-52) 

 

  1. CEL vs. CE-L

Cel art. adjectival; cel mai bun.  

Ex. „Despre Iosif a zis: „Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare, cel mai bun dar al cerului, roua, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale soarelui.” (Deuteronomul 33:13)  

Cel – loc. adv.; cel mult (maximum), cel puțin (minimum). 

Ex. „Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.” (Ioan 14:11) 

Ce-l – pron. rel. + pron. pers., pers. I, forma neaccentuată (pe dânsul, îl, -l). 

Ex. „Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau și a strigat: „Scoateţi afară pe toată lumea.” Şi n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraţilor săi.” (Geneza 45:1) 

 

  1. SAU vs. S-AU

Sau conj.; fie, ori. 

Ex. Preferați ceai sau cafea la micul dejun? 

S-aupron., forma neaccent. „s-” + vb. aux. „a avea”. 

Ex. „Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit.” (Geneza 8:1) 

 

  1. VA vs. V-A

Va vb. aux.; ajută la formarea timpului viitor I. 

Ex. „Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25:13) 

V-a – pron. pers. (pe voi, vă, v-) + vb. aux. „a avea”. 

Ex. „El le-a răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca, măcar că văd, să nu vaşi, măcar că aud, să nu înţeleagă.” (Luca 8:10) 

 

  1. SA vs. S-A

Sa adj. pos.; a lui. 

Ex. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.” (Geneza 2:24) 

S-a – pron. neaccent. „s” + vb. aux. „a avea”. 

Ex. „Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.” (Geneza 2:3) 

 

  1. IAU vs. I-AU

Iau – vb. „a lua”. 

Ex. „Când m-am suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă.” (Deuteronomul 9:9) 

I-au – pron. pers., forma neaccent. (lui, îi, i-) / (pe dânșii, îi, i-) + vb. aux. „a avea”. 

Ex. „A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor 18:26) 

I-au spus i-au văzut în cafeneaua de după colț, în care iau masa, de obicei, împreună. 

În articolul următor, vom aduce câteva exemple de omonime – ce sunt? Cum le deosebim sensul? Când le folosim?  

Să nu uităm că o limbă vorbită frumos și corect este ca o carte de vizită a fiecărui om.