Omofonele – ce sunt și cum le scriem? 

Omofonele sunt cuvintele care se pronunță la fel, adică au aceeași structură fonetică (aceleași foneme și prezintă același accent), dar nu sunt grafic identice. 

Una dintre multele incorectitudini gramaticale care se găsește adesea în gramatica limbii române constă din dezlipirea literelor unui cuvânt compus, adăugarea unei cratime sau adăugarea conjuncției „șiîn interiorul cuvintelor. 

Astăzi vom aborda câteva perechi de omofone care se scriu legat și separat fără cratimă, spre exemplu: numai și nu mai, delegat și de legat, altădată și altă dată.
 

1. DELEGAT sau DE LEGAT

Delegat reprezentant sau trimis al unui stat ori al unui guvern la o conferință, la un congres, la o organizație națională sau internațională. 

Ex. La Copenhaga, unde a fost prezent în calitate de delegat al Parlamentului European, au fost încheiate mai multe acorduri obligatorii din punct de vedere juridic. 

În cadrul ședinței de lucru cu membrii echipei, s-a făcut o evaluare a activității organizației, în urma căreia au fost luate decizii importante și au fost delegate responsabilități. 

De legat – prep. + verb; destinat pentru a lega. 

Ex. De când au apărut aparatele de legat vița-de-vie, legumele și pomii fructiferi, lucrul fermierilor a devenit mult mai ușor.  

 

2. TOTUNA sau TOT UNA

Totuna – adv.; la fel, în aceeași măsură, deopotrivă. 

Ex. A trăi cinstit este totuna cu a trăi corect și drept.  

Expresie: Îmi e totuna dacă vine sau nu diseară cu noi la plimbare. 

Tot una – adj. nehot. + num. / + pron. nehot. 

Ex. Tot una ai obținut și tu? Ar fi trebuit să ai măcar cinci. 

Ex. Tot una dintre fete a fost cea care s-a oferit să ne ajute. 

 

3. NUMAI sau NU MAI 

Numai – adv.; indică restricția sau exclusivitatea, doar. 

Ex. „Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie, din toată inima voastră, căci vedeţi ce putere desfăşoară El printre voi.” (1 Samuel 12:24) 

Nu mai – adv. + adv. 

Ex. „Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.” (Evrei 10:18) 

 

4. ODATĂ sau O DATĂ

Odată – adv.; cândva, într-un timp nedeterminat, odinioară, mai demult. 

Ex. „Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de pustie şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.” (Exodul 3:1) 

Odată – adv.; concomitent, simultan. 

Ex. „Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii şi, dacă va fi să pier, voi pieri.” (Estera 4:16) 

O dată – num. + sub.; o singură dată. 

Ex. „Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.”  (Filipeni 4:16) 

 

5. NICIODATĂ, NICI ODATĂ sau NICI O DATĂ

Niciodată – adv.; în niciun moment. 

Ex. „Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.” (1 Corinteni 13:8) 

Nici odată – adv. + adv.; nici odinioară. 

Ex. Nu l-am crezut nici odată (odinioară), nu-l cred nici astăzi. 

Nici o dată – conj. + num.; nici o singură dată (dată calendaristică). 

Ex. Săptămâna aceasta, nu avem nici o dată importantă pe care ar trebui s-o marcăm. 

 

6. ALTĂDATĂ sau ALTĂ DATĂ

Altădată – adv.; într-un moment nedeterminat din trecut sau din viitor, odată, cândva, altcândva.   

Ex. „Fiii lui vor fi ca altădată, adunarea lui va rămâne înaintea Mea şi voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.” (Ieremia 30:20) 

De altădată – loc. adj.; de odinioară, de demult. 

Ex. Mi-e dor de iernile de altădată, atunci când ne adunam cu toții în casa plină cu amintiri a bunicilor. 

Altă dată – adj. + subst.; altă zi calendaristică, altă împrejurare. 

Ex. Studenții l-au rugat pe profesor să stabilească altă dată pentru examen.  

 

7. DEMULT sau DE MULT

Demult – adv.; cu mult timp înainte, de multă vreme. 

Ex. „N-ai auzit că Eu demult am pregătit aceste lucruri şi că le-am hotărât din vremurile vechi?” (2 Împărați 19:25)   

De mult – loc. adv.;  

Ex. „Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi şi din tine vor ieşi împăraţi.” (Geneza 17:6) 

Ex. De mult timp nu-l văzuse. Abia de l-a recunoscut. 

Să poți scrie corect din punct de vedere gramatical este atât un beneficiu, cât și o necesitate practică pentru vorbitorii de limba română. Singura modalitate prin care putem ajunge la o comunicare eficientă este printr-o gramatică care corespunde tuturor cerințelor limbii.  

Data viitoare, vom vorbi despre perechile de omonime care se scriu împreună și separat prin cratimă.