La ce oameni şi la ce desăvîrşire se referă Evrei 11:40?

Întrebare:

La ce oameni şi la ce desăvârşire se referă pasajul Evrei 11:40?

La ce oameni şi la ce desăvîrşire se referă Evrei 11:40?Tot capitolul 11 al Epistolei către Evrei ne relatează despre eroii credinţei a căror exemplu suntem îndemnaţi să-l urmăm. Ca să înţelegem versetul 40 este important să-l citim în contextul versetului anterior:

Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi. (Evrei 11:39-40)

Pasajul acesta ne arată clar că oamenii la care se referă versetul 40 sunt aceeaşi eroi ai credinţei din vechime, din perioada Vechiului Testament despre care vorbeşte întreg capitolul 11, iar desăvârşirea la care trebuiau să ajungă şi ei şi noi, este să primească ce le fusese făgăduit – darul vieţii veşnice şi moştenirea în împărăţia cerurilor.

Dumnezeu să ne ajute să le urmăm exemplul credinţei ca să ajungem şi noi la acea desăvârşire şi să primim prin credinţă ce a făgăduit Dumnezeu când a zis:

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36)