Ce spune Biblia despre oamenii cu handicap mintal?

Întrebarea la care voi răspunde în acest articol se referă la oamenii handicapați mintal:

Întrebarea mea este despre oamenii handicapaţi mintal. Slujesc la două grupuri de oameni handicapaţi mintal, unul dintre care implică lucrul cu mamele și cu copiii lor care sunt cu defect mintal. Iată întrebările mele: Am auzit că în unele biserici se învaţă că oamenii aceştia sunt îndrăciţi. Aşa este? Mie mi se pare că ei sunt oameni minunaţi, chiar dacă sunt foarte diferiţi. Este adevărat că pe unii din ei este foarte greu să-i abordezi, dar alţii îţi aduc multe bucurii când priveşti la realizările lor. Uneori părinţii întreabă de ce s-a întâmplat aceasta cu copiii lor şi nu ştiu cum să le răspund din Sfintele Scripturi. Unde şi ce este scris în Biblie despre oamenii bolnavi mintal?

Mă bucur pentru lucrarea frumoasă pe care o faceți printre oamenii handicapați mintal şi vă îndemn să continuaţi a le sluji acestor oameni şi să le vestiţi mesajul Evangheliei.

Ce termeni sunt folosiţi în Biblie?

În Biblie nu vom găsi termenul “handicap mintal” dar sunt folosiţi alţi termeni şi în dependenţă de contextul lor, ne putem da seama că la aceasta se referă. Iată un exemplu spus de Dumnezeu când le-a vestit celor din Israel blestemele care vor veni peste ei dacă nu vor asculta de El:

Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minţii, (Deuteronomul 28:28)

Biblia face diferenţă între oamenii îndrăciţi şi cei handicapați mintal

Nu trebuie să vă mire că oamenii uneori confundă pe omul îndrăcit cu cel care are un handicap mintal. De altfel, aşa ziceau şi au crezut unii şi despre Domnul Isus Hristos după ce El le-a vorbit despre felul cum se raportează El ca şi Fiu la Dumnezeu Tatăl:

Din pricina acestor cuvinte, iarăşi s-a făcut dezbinare între iudei. Mulţi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun; de ce-L ascultaţi?” (Ioan 10:19-20)

Ba mai mult, Biblia spune că chiar şi rudele lui Isus au crezut la un anumit moment că El s-a îmbolnăvit mintal:

Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Şi-a ieşit din minţi.” (Marcu 3:21)

Cum poţi şti dacă eşti sănătos mintal?

Despre sănătatea mintală a unui om poţi judeca după felul cum ia deciziile în viaţă. În Biblie, omul care nu este sănătos mintal mai este numit în unele contexte nebun. Iată un criteriu după care judecă Dumnezeu despre sănătatea mintală a omului:

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele. (Psalmi 53:1)

Unii bolnavi mintal se cred şi se declară unicii înţelepţi

Şi tot în acest context, mai spune Scriptura că tocmai oamenii care se declară şi se cred a fi cei mai înţelepţi negând existenţa lui Dumnezeu, tocmai ei au probleme mintale serioase:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. (Romani 1:18-23)

Dumnezeu califică sănătatea mintală după atitudinea omului faţă de soarta veşnică a sufletului său

Ce poţi crede despre facultăţile mintale ale unui om căruia nu-i pasă de viitorul sufletului său, care are suflet viu şi în acelaşi timp neagă existenţa sau soarta veşnică a sufletului său? Tot nebun a fost numit şi acesta de către Domnul Isus când a spus următoarea pildă:

„Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12:16-21)

Este oare întreagă şi sănătoasă mintea unui om dacă l-a făcut să refuze darul mântuirii care este în Hristos Isus şi a ales să ardă în focul gheenei? Părerea mea este că după acest principiu trebuie în primul rând judecat dacă este cineva sănătos la minte sau nu.

Şi-a pierdut memoria dar nu L-a uitat pe Isus

Episcopul Bisericilor Baptiste din Tadjikistan, Alexandru Vervai, mi-a povestit odată despre o bătrână credincioasă din biserica pe care o păstoreşte el cum la bătrâneţe i-a fost afectată grav memoria, aşa încât nu mai recunoştea pe nimeni, nici pe copii, pe nimeni. Când a mers la ea să o împărtăşească, a întrebat-o dacă îl cunoaşte şi ea tot a spus că nu. Atunci el a întrebat: “Dar pe Domnul Isus Îl cunoşti?”. La această întrebare bătrânei i-a apărut o lacrimă în ochi şi a dat afirmativ din cap. Episcopul a împărtăşit-o cu bucurie cu trupul şi sângele Domnului nostru Isus Hristos.

A mulţumit pentru Evanghelia care i-a fost predicată

La o evanghelizare într-un sat din sudul Moldovei a venit multă lume şi au ascultat Evanghelia. Când a chemat predicatorul la pocăinţă, au încheiat legământ cu Domnul Isus o parte din ei. La încheierea programului, a venit pe scenă o femeie cu un buchet de flori ca să-l dăruiască predicatorului. Înfăţişarea femeii şi felul cum a venit m-au făcut să cred (şi nu doar pe mine) că are handicap mintal. Dar, predicatorul a primit cu bucurie florile. Femeia aceasta a fost unica care i-a dăruit flori predicatorului. Plecând de acolo m-am mai gândit odată în sinea mea şi mi-am zis: “Stai puţin, dar oare femeia aceasta, prin felul cum a procedat, nu a dat dovadă de o o minte mai sănătoasă decât restul oamenilor? Doar este singură care a venit să mulţumească într-un chip atât de frumos pentru Evanghelia care i-a fost predicată.”

S-au rugat şi Dumnezeu le-a vindecat handicapul mintal

Când predam în Asia, studenţii mi-au povestit următorul caz. O văduvă creştină avea un băiat handicapat mintal care se comporta agresiv, iar la o anumită vârstă a început să-şi manifeste nesănătos dorinţele lui sexuale. Văzând pericolul care îl poate aduce societăţii, şi fiind sfătuită de alţii, această văduvă a ales să-l dea pe fiul ei la un spital pentru bolnavi psihic. Ajuns acolo, băiatul a început să se roage sistematic ca să se facă bine şi să se poată întoarce acasă. Împreună cu el au mai început să se roage alţi doi băieţi care sufereau de aceeaşi boală. Dumnezeu a făcut o minune şi de la un timp au observat lucrătorii că aceşti trei tineri sunt în minţile lor. Au chemat-o pe văduva despre care am scris la început şi ea şi-a luat fiul acasă. Acesta este acum întreg la minte, bun fiu şi creştin exemplar în Biserică. Tot aşa au venit şi după ceilalţi doi părinţii şi i-au luat acasă, cu toate că mama unuia din ei îl aduse de mic şi nu venise nici o dată măcar să-l vadă. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile şi i-a vindecat dându-le minte sănătoasă fiecăruia.

Dacă cunoaştem oameni handicapați mintal, să nu-i dispreţuim, ci să le spunem despre Domnul Isus Hristos, să-i îndemnăm să primească Evanghelia, să ne rugăm pentru vindecarea lor şi să-i ajutăm cu ce ne stă în puteri. Aşa să ne ajute Dumnezeu.