O zi deosebită la nordul Moldovei

Ziua de 22 februarie a fost o zi binecuvîntată  pe deplin de Dumnezeu. De  această  binecuvîntare au beneficiat aproape două sute de femei creştine, care  au lăsat îngrijorările  pămînteşti şi s-au  adunat  în  biserica  baptistă  din satul Corjeuţi.

Aici  a  avut  loc  întîlnirea  organizată  de sora Eugenia  Podoleanu – responsabilă  de  lucrarea  cu  surorile  în  ţara  noastră. Tema generală a  acestei  întîlniri  a  fost  „Binecuvîntată  pentru  a  binecuvînta”. Însă  subiectul  discutat  a  fost  una  din  caracteristicile  roadei  Duhului Sfînt -înfrînarea poftelor, o  temă  destul  de  actuală  acum, cînd  materialismul  ne  atacă  destul  de  sever. Acum, cînd  tot  ce  văd  ochii  noştri dorim, fără  să  cîntărim ce  plată  ni se  cere  pentru  aceste  lucruri. Foarte  scump  plătim  pentru  lucruri  temporare şi neînsemnate. Jerfim  familiile pentru case, maşini, haine  şi altele. În  sfîrşit  le  pierdem  pe  toate. Adevărata  binecuvîntare  este  doar  în  ascultarea  de  Dumnezeu. Aceste  lucruri  au  fost  prezentate  de  surorile  Zinica Cibotărică, Violeta Blajinschi  şi  Natalia Moisei. Aceste  surori  de  la  Chişinău  au fost  o  mare  binecuvîntare  în  timpul  de  după  prînz  cînd  au  petrecut  un  timp  de  studiu  biblic  pe  grupuri. 

Aici  s-a  menţionat  exemplul  pozitiv  al  tînărului  Daniel,  care  a  stat  în  ascultare  de Dumnezeu, înfrînîndu-şi  poftele  atunci  cînd  provocările  păgîne doreau  să-l măgulească. Şi  ce  rezultat  minunat  de  binecuvîntare  a  căpătat Daniel  din  mîna  lui Dumnezeu.

Ca  exemplu  negativ  s-a  studiat  istoria împăratului Ahab şi a soţiei  sale Izabela, care,  fiind  biruiți  de  poftă, prin  viclenie  şi  omor  au  căpătat  via  ce  nu  le  aparţinea, dar  care  a  fost  preţul  plătit? Blestemul lor  şi  moartea  fiului. Dacă  ar  fi  ştiut  rezultatul, cred  că  niciodată  nu  s-ar  mai  fi  gîndit  la  acest  păcat  care  le-a  adus  moartea. Deseori  şi  noi,  ignorînd  sfaturile Tatălui ceresc, pierdem  din  marile  Lui  binecuvîntări.

La  acestă  întîlnire  ne-au  bucurat  cu  cîntări de  laudă  la  adresa  lui Dumnezeu formaţia  „Odaia” din s. Cojeuţi, sora Diana Lecari  din s. Larga, o  soră din  or. Ocniţa  şi  alte  surori.

Spre sfîrşit cu  un  cuvînt  de  mulţumire şi  cu  nevoile de rugăciune a  venit  sora Dina Bulgari,  care  este  responsabilă  de  lucrarea  surorilor  pe  regiunea de Nord.

O  bucurie  dublă  a  umplut  inimile  surorilor  în  acestă  zi  minunată. În  primul  rînd au avut o  părtăşie  cu  Dumnezeu prin  Cuvîntul  Său și, în  al  doilea,  părtăşia unele cu altele  la  masa  de  dragoste  pregătită  de  surorile din Corjeuţi. La  încheiere,  prin  rugăciune  toţi  împreună  au  venit  cu  mulţumire  la adresa lui  Dumnezeu  pentru harul  Său  măreţ  care  şi  în  această  zi  l-a  revărsat  asupra  noastră  din  belşug.  Slavă  Domnului!