O mare nedreptate împotriva Trupului lui Hristos

De mai mult timp am văzut o nedreptate care este comisă cu privire la femeile ce se trudesc în trupul lui Hristos, iar cu câteva zile am mai văzut un caz specific, care m-a făcut să scriu acest articol. Vreau să atrag atenţia cititorilor la această nedreptate în aşa măsură ca să nu o mai comită nimeni şi nici să nu o îngăduie, în măsura care ţine de ei.

Cazul bisericii din baza militară

Cunosc un caz dintr-o ţară, unde într-o bază militară foarte mare, soţia unui ofiţer a aflat despre Domnul Isus, a crezut în El şi apoi, cu mult zel a spus şi altor femei. În felul acesta, una după alta, au crezut în Mântuitorul peste 40 de femei care erau pline de pasiune să cerceteze Sfintele Scripturi şi să spună altora Evanghelia. Când le-am vizitat, focul dragostei pentru Domnul Isus ardea în ochii lor şi încântate spuneau despre transformarea pe care a făcut-o Mântuitorul în vieţile lor. Dar, erau deranjate de faptul că soţii lor nu se pocăiesc şi mai ales că nu au bărbaţi care să predice şi să conducă biserica. Le-am spus că nu este suficient să fii bărbat pentru a conduce biserica, ci trebuie să fii o persoană matură spiritual şi că felul cum ele slujeau împreună Domnului arăta maturitatea lor. După mulţi ani, am avut prilejul să mai vizitez odată acea biserică şi am rămas foarte întristat când am aflat de la prima femeie prin care a fost plantată acea biserică despre faptul că nu mai face studiu biblic cu alţi oameni. Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că acum soţul ei este pastorul bisericii şi că ea vrea să fie ascultătoare de bărbat şi celelalte femei tot aşa şi că li s-a spus că nu este corect să înveţe pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu. Au mai rămas câţiva oameni în biserică şi nici pe departe nu mai este acel foc în ochii oamenilor, care a fost altă dată. Soţul ei, care este pastorul bisericii, în loc să fie recunoscător pentru contribuţia pe care a avut-o soţia la mântuirea lui şi a altor oameni, în faţa tuturor a spus că nu este corect ca ea să înveţe pe alţii, etc. Bine că a fost corect atunci când s-a sacrificat în toate felurile pentru mântuirea lui. Cunosc multe astfel de nedreptăţi cu privire la lucrarea femeilor şi nu puţine cazuri de acestea sunt şi în ţara noastră.

Bărbaţii duhovniceşti ajută femeile care sunt implicate în lucrarea Domnului

Nu este corect când cineva priveşte îngust la unele locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, nu se socoate cu contextul lor şi ajunge să le pună piedici femeilor ce lucrează în Evanghelie. Apostolul Pavel şi alţi lucrători ai Evangheliei menţionaţi pe paginile Noului Testament nu au procedat în acest fel. În aceeaşi epistolă I către Corinteni, când Pavel le-a poruncit celor imaturi, bărbaţi sau femei, să tacă în biserică, la încheiere, în ultimul capitol a scris cum să ne purtăm cu privire la femeile care se ostenesc în Evanghelie şi anume:

Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod al Ahaiei, şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor. Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se osteneşte. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni. (1 Corinteni 16:15-18)

Apostolul ne îndeamnă în acest pasaj să fim supuşi unor astfel de femei, să le preţuim şi nu aşa cum fac unii care le elimină total din slujba sfinţilor şi din lucrul în care se ostenesc.

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel le-a scris cum să procedeze cu privire la Fivi, diaconiţa bisericii din Chencrea, un port al Corintului şi spune:

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă a bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie. (Romani 16:1-2)

Bărbaţii adevăraţi şi duhovniceşti vor proceda într-un chip vrednic de sfinţi cu privire la femeile care se trudesc în Evanghelie şi le vor ajuta în orice au ele trebuinţă ca să poată face bine lucrarea lui Dumnezeu.

Ce trist este să vezi cum unii bărbaţi se dau şi se cred spirituali în timp ce împiedică lucrarea femeilor şi astfel împiedică lucrarea de răspândire a Evangheliei. În felul acesta dau prilej Satanei să aibă un câştig de la noi. Vrăjmaşul sufletelor omeneşti este interesat să aducă dezbinare în trupul lui Hristos şi să oprească răspândirea mesajului Evangheliei.

Dacă eşti bărbat, cum te porţi şi în ce fel le ajuţi pe femeile care s-au pus în slujba Domnului şi care se trudesc în Evanghelie? Cum le încurajezi pe aceste femei?

Dacă eşti femeie, nu te lăsa descurajată de cei care se pretind a cunoaşte Sfintele Scripturi în timp ce împiedică înaintarea Evangheliei prin faptul că dispreţuiesc pe femeile ce se trudesc în Evanghelie şi le pun piedici.