O lecţie practică de dragoste

Când mă aflam în regiunea Krasnoiarsk, am vizitat satul Barhotovo unde am avut o întâlnire cu creştinii şi un studiu biblic. Învăţăturii mei Mia şi Costel Oglice le-au predat o lecţie în baza capitolului 1 din Epistola lui Pavel către Efeseni din care am văzut cu toţii cine suntem şi care este poziţia noastră în Hristos. La încheiere, una din femei a întrebat cum ar putea să se stăpânească şi să nu mai ridice vocea la copii, ea fiind profesoară la scoală. Am căutat să-i dăm răspunsul din Scripturi şi în mijlocul discuţiei, femeia din poză, pe numele Sima a spus mărturii din viaţa ei care au scos în evidenţă câteva momente despre manifestarea practică a dragostei.

Cunoaşte nevoile celor pe care îi iubeşti

Doamna Sima ne-a spus că lucrează bucătar la aceeaşi şcoală şi a menţionat că are o foarte frumoasă relaţie cu fiecare din cei peste 200 de elevi. Nu ştiu dacă a realizat valoarea la ceea ce a spus, dar zice că cunoaşte pe nume pe fiecare din acei elevi şi profesori şi ce le place lor să mănânce, cât să mănânce şi caută să le facă şi să le dea ce le place. Când iubeşti pe cineva te interesezi de nevoile lui cum să le poţi împlini. Cunoaşterea joacă un mare rol şi în relaţia noastră cu Dumnezeu pe care Îl iubim pe măsura cunoaşterii, aşa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni când spune:

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filipeni 1:9-11)

Împlineşte nevoile celor pe care îi iubeşti

Când iubeşti pe cineva, nu te mulţumeşti doar să cunoşti nevoile persoanei respective ci doreşti şi vei căuta să împlineşti acele nevoi. Aşa procedează Dna Sima, ea nu doar cunoaşte nevoile elevilor, ci caută să împlinească aceste nevoie în măsura care ţine de ea. Dumnezeu, care este dragoste, a cunoscut cât de mare era nevoia noastră de iertare şi mântuire de la pedeapsa veşnică a iadului.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Evanghelia după Ioan 3:16)

Dumnezeu nu doar a cunoscut, ci a sacrificat ce a avut mai scump pentru a împlini această nevoie a oamenilor.

Dragostea mustră cu afecţiune

Ne-a mai spus Dna Sima cum într-o zi la şcoală, a văzut pe coridor pe Mişca, un copil care a fost alungat de la lecţii pentru şotiile făcute. Atunci ea l-a chemat la bucătărie, l-a hrănit gustos şi l-a întrebat ce s-a întâmplat. După ce a aflat i-a spus: „Mişca, azi te-am hrănit gustos, dar daca mâine nu vei fi cuminte la lecţii şi te voi vedea pe coridor, te voi „pofti” iar aici şi am aici o cureluşă pe care ştii tu cum o voi folosi pentru tine.” Mişca a dat afirmativ din cap şi nu a mai repetat şotiile lui. Aceasta a fost o mustrare cu dragoste care a fost apreciată şi a avut efect.

Dragostea este apreciată şi preţuită

Într-o zi, ne-a spus Dna Sima că nu se simţea bine , o durea capul, iar copiii erau ca totdeauna foarte gălăgioşi aşa cum o fac în toate zilele şi cum nimeni din profesori nu-i poate linişti. Dna Sima i-a spus unui din copiii că o doare capul. Imediat acel băiat a spus la toţi şi în sală s-a făcut o linişte cum nu a fost nici odată în timpul mesei. Copiii au apreciat dragostea Dnei Sima şi au răspuns cu aceeaşi dragoste şi atenţie faţă de ea.

Cum se manifestă dragostea ta faţă de cei pe care spui că îi iubeşti şi îţi sunt scumpi?