O biserică puternică poate salva o societate

 Din start vreau să pornesc de la premisa biblică a definiției bisericii. În contextul nostru, marea majoritate percep biserica ca pe o clădire frumoasă sau un obiect de cult. Însă, dacă luăm definiția biblică a bisericii, vom vedea că ea este mai mult decât orice clădire a oricărei confesiuni creștine. Biserica sunt oamenii. Cuvântul “biserică” vine din grecescul ecclesia ceea ce înseamnă o adunare sau cei chemați. Înţelesul de bază al cuvântului “biserică” nu este, iată, o clădire, ci, dimpotrivă, este vorba despre oameni. Este chiar ironic faptul că atunci când oamenii sunt întrebaţi ce biserică frecventează, ei fac referire adesea la denominaţiunea din care fac parte – ortodoxă, catolică, luterană, baptistă şi aşa mai departe.

După ce am lămurit definiția bisericii, vreau să înțelegem cu toții că o societate poate fi puternică și chiar prosperă doar atunci când vor avea oameni devotați credinței Domnului Isus dovedită prin fapte. Cu toții visăm la prosperitate, la o educație bună, dar de multe ori nu avem aceste lucruri, pentru că nu știm și nici nu vrem să avem vreo relație cu lucrurile sfinte. Este o legătură directă dintre aceste lucruri. O biserică puternică poate salva o societate de materialismul și de boala indiferenței și deznădejdii. Însă, o biserica poate fi cu adevărat puternică când nu se va abate de la menirea ei. La începutul ei, biserica s-a ținut de chemare, iar ca rezultat toți cei care credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Creștinii simțeau unii cu alții și în biserică nu ducea lipsă de nimic. Oamenii din biserica primară lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți societății. Câți din creștinii zilelor noastre sunt plăcuți societății și prin trăirea lor motivează oamenii să vină la biserică? Ești tu unul din ei? 

Acest lucru a adus ca numărul credincioșilor să crească. Aceasta era biserica primilor ani ai creștinismului. O biserică care făcea diferența în societate și era plăcută tuturor oamenilor și care trăia creștinismul în cel mai practic mod. Chiar și dușmanii bisericii erau uimiți de frumusețea trăirii oamenilor simpli. Și istoria ne-a demonstrat nu o dată că împotrivitorii bisericii prin trăirea frumoasă de care au dat dovadă sfinții și-au schimbat viața, urmând învățătura Bibliei. Aceasta este menirea unei biserici puternice. O astfel de biserică va spune păcatului pe nume și nu se va complace în compromise. O biserica puternică va promova instituția familiei și va învăța societatea că divorțul și avortul sunt crime la adresa moralității și chiar a existenței unui stat. O biserica puternică va mijloci pentru țară, se va ruga și va posti, se va pocăi când a greșit și va căuta binele oamenilor. Va promova învățătura curată a Evangheliei și va lupta împotriva ereziilor.

Poate vă întrebați dacă există așa biserici? Vreau să vă spun că sunt și subsemnatul face parte dintr-o biserică care și-a propus să aducă în societate prin Cuvântul lui Dumnezeu mângâiere și nădejde și face tot ce ține de ea ca oamenii să audă de valorile frumoase ale Sfintelor Scripturi.

În zilele noastre, însă,  biserica a ajuns să fie blamată, prigonită și batjocorită. Cum nu ar fi straniu, dar  o mare parte din vină a au cei care au  slujit sau slujesc biserica, dar care nu trăiesc după canonul Bibliei. Mai rău, au făcut din Biserica un post de lucru, chiar dacă trăirea nu se ridică la standardele cerute de Scripturi. Și vedeți cum o mare parte a presei încearcă să descrediteze întreagul creștinism din prisma unor oameni care nu au o relație personală cu Dumnezeu.

Unul din sfinții care au lucrat din greu pentru biserica primară a fost și Sfântul Pavel. Acesta a trăit precum a făcut-o Domnul Isus și a transmis învățătura acestuia, chiar dacă a trăit într-o vreme mare de prigoană. Putea și el să trăiască liniștit, având în vedere statutul său social, dar a ales să slujească oamenilor pentru a le arăta frumusețea creștinismului. Biserica primară a schimbat societatea și a învățat-o să jertfească, să iubească aproapele ei ca pe sine însuși și să simtă unii cu alții. Prin aceste învățături viețile a generații întregi au fost schimbate care la rândul lor au schimbat societăți.

Chiar dacă au venit vremuri grele, cred în puterea Bisericii de a schimba societatea doar cu o condiție- slujitorii bisericii să se întoarcă la menirea bisericii primare și la modelele de slujire a primilor creștini. Doar așa o biserică poate schimba societatea și omul să aibă valoarea pe care Dumnezeu a instituit-o pentru el. Doar astfel oamenii vor avea încredere în Dumnezeu și valoarea Bibliei. 

Dumnezeu să ne ajute !