Este normal după căsătorie să te adresezi socrilor cu cuvintele ”Mama” şi ”Tata”?

Socrii după căsătorie

Bineînţeles. Este foarte important să te adresezi astfel şi să te porţi totdeauna cu tot respectul faţă de socrii tăi. Adresarea cu cuvintele “Tată” şi “Mamă” (şi nu Domn sau Doamnă) este o manifestare de dragoste şi respect faţă de părinţii soţului sau soţiei tale, care acum este un singur trup cu tine. Şi nu doar să te adresezi astfel lor, ci să le arăţi totdeauna respect şi grijă în toate, cum arăţi şi faţă de părinţii tăi. Iată cum spune Biblia că s-a purtat Moise cu socrul său, când a venit să-l viziteze în pustie:

Moise a ieşit înaintea socrului său, s-a aruncat cu faţa la pământ, şi l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate şi au intrat în cortul lui Moise. (Exodul 18:7)

Dar îmi vei spune că nu este scris în Biblie nicăieri o poruncă ca să ne adresăm astfel socrilor. Da, nu există o astfel de poruncă, dar Biblia ne învaţă să  dăm cinstea cui se cuvine cinstea. Apostolul Pavel nu s-a ruşinat să o numească pe mama lui Ruf “mamă”, chiar dacă ea nu-i era mamă de trup şi nici soacră, dar pentru că s-a purtat cu el ca şi o mamă. Apostolul scrie:

Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea. – (Romani 16:13

Evanghelistul Ioan, când relatează despre răstignirea lui Isus, scrie aceste cuvinte:

Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. (Ioan 19:25-27)

Domnul Isus i-a lăsat ucenicului pe care-l iubea în grijă pe mama sa. Aşa şi tu, dacă le zici socrilor “Mamă” şi “Tată” (şi doar aşa să le zici), să ştii că ai şi responsabilitatea să le porţi de grijă în aceeaşi măsură cum o faci cu părinţii tăi de trup, pentru că tu ai încheiat legământ de căsătorie cu copilul lor de trup şi nu doar sunteţi un singur trup cu el, dar şi aveţi responsabilităţi comune. Aşa să vă ajute Dumnezeu.