Este îngăduit a pune numele Emanuel copilului dacă acesta este și numele Mântuitorului?

Întrebare:

Port în pântec un băiețel, în iulie se naște, am avut dorința să-i punem numele Emanuel, dar acum soțul meu are frica să îi pună acest nume, pentru că a fost Însuși Domnul Isus așa chemat, dar avem niște frați în Domnul care, dacă un bebeluș e bolnav și îl cheamă Emanuel, spun că din cauza aceasta e bolnav sau ca de ex. are un cumnat cu numele Emanuel și că are numai probleme, și că e bolnav… De aici soțului meu îi este teamă să pună primului nostru copil acest nume, are teama să nu aibă probleme… (și numele care vrea să i-l punem în locul lui Emanuel este Timotei) ,Timotei ce semnifică? Eu numele Emanuel îmi doresc foarte mult, pentru că numai Dumnezeu a fost și este cu mine în această sarcină. Vă rog, dacă puteți, să mă ajutați cu un sfat. Vă mulțumesc.

Nu este greșit să-i puneți numele Emanuel copilului pe care îl așteptați și mai ales dacă spuneți că vreți să întipăriți în numele lui recunoștința pe care o aveți pentru felul cum v-a protejat Dumnezeu în această sarcină și v-a stat alături, căci acesta este semnificația numelui acestuia – Dumnezeu este cu noi. Ceea ce vă spun oamenii sunt doar superstiții. Eu tot cunosc mulți oameni care poartă numele Emanuel și sunt binecuvântați de Dumnezeu, sănătoși, credincioși și Îi slujesc cu multă pasiune și dedicare lui Dumenzeu. Chiar cunosc și pastori care poartă acest nume.

Pe de altă parte, dacă soțul se opune și are această frică, nu trebuie să insistați, lăsând în urmă un conflict. Mai vorbiți o dată cu soțul și decideți-vă cum să-i puneți un nume sau poate chiar să i le puneți pe ambele, de vreme ce în cultura noastră sunt acceptabile. Și așa fiul va purta numele Emanuel – Timotei.

Semnificația numelui Timotei este „onoare lui Dumnezeu” sau „cinste lui Dumnezeu”. În Noul Testament acest nume l-a purtat un ucenic credincios al apostolului Pavel. Două epistole din Noul Testament i-au fost adresate lui personal și despre el Pavel a  spus aceste cuvinte când le-a scris creștinilor din orașul Filipi:

Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simţirile ca el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. (Filipeni 2:19-22)

Iată ce exemplu și mărturie frumoasă a lăsat Timotei. Domnul să vă binecuvânteze copilul care se va naște ca să aibă și el aceeași purtare și atitudine frumoasă, să lase o mărturie asemănătoare pe acest pământ și să intre cu multă slavă în Împărăția Cerurilor.