Are semnificație numărul coșurilor rămase cu fărmături după minunea înmulțirii pâinilor?

Întrebare:

Eu nu m-am lămurit cu privire la numărul de coșuri cu firimituri la care Iisus se referea. Aici se referă la minunile Lui, chiar dacă înainte vorbea de aluatul fariseilor (și partea cu aluatul o înțelesesem, chiar și mama mea avea o vorbă când eram mai mică și-mi spunea că x-ulescu era făcut din alt aluat decât cutărescu, am fost învățată de mică cu sensul ăsta metaforic al aluatului și așa îl și înțelesesem în Biblie de prima dată).  Dar Hristos punctează în pasajul dat de mine pe altceva: ”Când am frânt cele 5 pâini la 5 000 de bărbați, câte coșuri cu firimituri ați ridicat?”, (Răspunsul este 12). ”Si când am frânt 7 pâini la 4 000 bărbați, câte coșuri cu firimituri ați ridicat?” (Răspunsul este:  7 coșuri.) “Nici acum n-ați înțeles?” Nu, n-am înțeles…  deci 5 la 5000 cu 12 rest și 7 la 4000 cu 7 rest… Trebuie să fie ceva aici? Mi se pare așa dubios… Parcă ar fi un exercițiu de care nimeni nu se prinde…

Ca să înțelegem mai bine voi da citire întregului pasaj unde sunt scrise aceste cuvinte. Așa vom înțelege și contextul, pentru că înțelesul vorbelor spuse despre Domnul Isus vine din contextul și împrejurările în are au fost spuse. Așa dar, iată pasajul întreg:

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.” Şi dimineaţa, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.” Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte şi uitaseră să ia pâini. Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.” Ucenicii se gândeau în ei şi ziceau: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!” Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini? Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat? Nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat? Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini; ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor?” Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor. (Matei 16:1-12)

Vorba aceasta a fost spusă de Domnul Isus pentru că ucenicii nu au înțeles la ce s-a referit El când le-a zis să se păzească de aluatul fariseilor și credeau că îi mustră că nu au luat pâini. Mântuitorul le-a amintit cum cu cinci pâini a hrănit cinci mii de oameni și ucenicii au ridicat douăsprezece coșuri cu fărmâmituri, mult mai mult de cât alcătuiau inițial acele cinci pâini, care nici fundul unui coș se pare că nu-l acopereau fiind puse toate împreună. Tot așa, cu șapte pâini a hrănit patru mii de oameni și au ridicat șapte coșuri de fărâmituri, mult mai multe fărmâmituri decât au fost inițial pâini. Și într-un caz și în altul Isus a arătat și mulțimilor și ucenicilor că El poate împlini nevoia de pâine fizică și că nu despre această pâine le-a vorbit ucenicilor să se păzească, ci de învățătura rea și fățarnică a fariseilor.

Nu a vrut Domnul Isus și nu a pus nici un sens mistic, ascuns în numărul de douăsprezece sau șapte coșuri, ci și într-un caz și în al doilea a vrut să arate că El este Dumnezeu și are puterea să creeze din nimic și să împlinească orice nevoie a oamenilor.

Dacă ar fi avut vreo seminificație ascunsă și importantă aceste numere, fiți siguri că Isus ne-ar fi atenționat și ne-ar fi îndemnat să o căutăm ca să înțelegem.