Nu poţi face ucenici dacă nu eşti gata să plăteşti preţul deplin

Duminica trecută am sărbătorit Ziua Pogorârii Duhului Sfânt, care mai este şi ziua de naştere a Bisericii Creştine. Spre deosebire de vremurile noastre, atunci biserica creştea repede şi sănătoasă pentru că avea la bază un proces de ucenicie stabilit de Domnul Isus şi respectat de apostoli şi ceilalţi slujitori ai Evangheliei. Tot zilele acestea am citit unele noutăţi din lumea creştină în care unii lideri împărtăşesc planuri mari pe care le au pentru viitor de a cuceri lumea pentru Evanghelie dar vor să o facă aceasta fără a plăti preţul uceniciei. Iată ce am în vedere când spun aceasta.

Nu putem cuceri lumea pentru Hristos prin eforturi depuse doar în organizare şi adunarea de fonduri

Unii conducători o măsoară eficienţa organizării după numărul de oameni care pot fi adunaţi odată la un eveniment creştin cum ar fi un festival, o evanghelizare, o cruciadă, demonstraţie sportivă, etc. Toate aceste evenimente sunt bune, dar pentru că în cele mai multe cazuri lipseşte continuitatea, oamenii vin o singură dată şi apoi nu mai vin nici la biserică, nici într-un grup de studiu şi în viaţa celor mai mulţi nu au loc prea multe schimbări. Fără îndoială că pentru o lucrare eficientă avem nevoie de o organizare bună şi de fonduri, dar nu aceasta este prioritatea.

Prioritate este să învăţăm pe oameni în mod sistematic Cuvântul lui Dumnezeu

Aceasta făceau primii ucenici. Chiar în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, după ce a predicat Apostolul Petru şi s-au pocăit şi botezat în jur de 3000 de suflete, apostolii au început procesul de ucenicie, adică au început să-i înveţe Sfintele Scripturi aşa cum scrie în cartea Faptele Apostolilor:

Cei ce au primit propovăduirea lui (Petru), au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. (Faptele Apostolilor 2:41-42)

În continuarea acestui text se spune că oamenii veneau la Templu în fiecare zi unde apostolii în învăţau Cuvântul lui Dumnezeu. Cu părere de rău, astăzi este mic numărul slujitorilor Evangheliei care sunt gata să se dedice în întregime procesului de învăţare a oamenilor, procesului de formare a ucenicilor. Aceasta este greu dar nu există o altă cale mai uşoară. Predicarea şi învăţarea temeinică a oamenilor sunt lucruri diferite. Cel ce vrea să facă ucenici trebuie să se dedice în întregime procesului de ucenicie, să petreacă mult timp cu ucenicii învăţându-i din Sfintele Scripturi şi ajutându-i să aplice în vieţile lor fiind un model pentru ei.

Eşti gata să plăteşti acest preţ?