Poate deveni misionar cineva care nu vrea să muncească?

Întrebare: 

Cunosc o persoană creștină care spune că vrea să facă misiune, dar nu vrea să lucreze. Este corect ca un creștin să nu lucreze, chiar dacă face misiune? Am vorbit cu ea săptămâna aceasta și ea s-a supărat când i-am spus că trebuie să și muncească, să nu stea pe spatele părinților, dar ea s-a supărat. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră și dacă nu greșesc în ceea ce gândesc.  

Lucrarea de misiune este una grea și cere multă dedicare. Aceasta nu este o profesie doar sau o meserie, ci este o chemare de la Dumnezeu care cere dedicare totală. De fapt, și în celelalte meserii și profesii doar cei ce sunt motivați de dragostea pentru oameni ajung să aibă succesul adevărat și doar ei se dăruiesc deplin. Dacă un medic își face doar serviciul de la oră la oră, nu-i va păsa de un bolnav care va veni după ce i se încheie ziua de lucru, iar dacă îi iubește pe oameni, atunci va fi gata în orice oră din zi sau noapte să-i sară în ajutor aproapelui și să-i facă bine. 

 

 

Persoana care stă acum pe spatele părinților, în loc să muncească, nu se califică pentru misiune decât doar dacă își schimbă atitudinea aceasta. Misionarul trebuie să se gândească la ceilalți și să fie gata să se sacrifice pentru ei, să trăiască în condiții grele, în lipsă de comfort, în pericole și întotdeauna să le slujească altora. 

 

Da, este adevărat că unii reușesc să se strecoare în diferite organizații creștine care sprijinesc misionari și apoi să paraziteze pe seama lor. Dar trebuie să știe toți ei că Domnul nu Se lasă batjocorit și că ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. 

 

Tânărul sau tânăra care vrea să-și dedice viața misiunii trebuie să accepte în totalitate aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos: 

 

„Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. (Luca 14:26-27) 

Misiunea cere să te sacrifici deplin, iar cei care nu iubesc să muncească sunt robi ai firii pământești și nu le pasă de alți oameni. Când înțelegi cu adevărat că oamenii care nu-L cunosc pe Hristos merg la pierzare veșnică, vei dori să mergi să le duci Evanghelia și să lucrezi cu toată puterea pentru mântuirea lor. Iată ce a spus apostolul Pavel despre felul cum a făcut el misiune: 

 

De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi; în osteneli şi necazuri, în privegheri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. (2 Corinteni 11:24-28) 

Când făcea misiune în vreun oraș unde oamenii trăiau în neorânduială, adică nu lucrau nimic și se țineau de nimicuri, apostolul Pavel alegea să lucreze cu mâinile ca să le dea un exemplu. El le spunea că cine nu lucrează nici să nu mănânce. Misionarul trebuie să fie un exemplu de trăire creștină și dacă acum această persoană despre care mi-ați scris nu se îngrijește de părinți, cum se va califica să facă misiune? Biblia spune că cine nu se îngrijește de ai săi și mai ales de cei din casa sa este mai rău decât un necredincios. 

 

Arătați-i aceste adevăruri din Scripturi persoanei care spune că vrea să facă misiune și spuneți-i să-și schimbe atitudinea față de muncă și față de oameni și așa să-și dedice viața pentru Hristos și misiune. 

 

În zilele noastre este o mare criză de misionari dedicați. Totdeauna a fost criză, dar parcă în zilele noastre a devenit criza și mai mare. Dumnezeu să-i ajute pe cititorii acestui articol să-și dedice viața lucrării de misiune creștină și dacă aveți pe inimă această dorință, vă invit să deveniți studenți la Școala Internațională de Misiune din Moldova unde veți fi pregătiți pentru lucrare creștină prin sport și Mass-media.