Ce s-a înmplat cu Einstein?

Întrebare:

Vreau să-mi spuneţi părerea dvs. despre Einstein atunci când el a zis ca Îl recunoaşte pe Dumnezeu pentru creaţia Lui dar nu suportă să creadă că este un Dumnezeu care lasă să fie atâta rău în lume. Ce sa întâmplat cu Einstein? Dumnezeu i-a întunecat mintea pentru că n-a ascultat de El? Părerea mea este că el putea să citească Biblia şi să înţeleagă dar …iată ce a făcut şi a murit cu nimic.

Este adevărat că Einstein a fost unul din cei mai mari savanţi ai omenirii, dar el a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu judecând după înţelepciunea lui proprie şi nu aşa cum se descoperă Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Faptul că Einstein n-a putut să-L cunoască pe Dumnezeu şi Calea Mântuirii este o ilustraţie elocventă a următorului adevăr din Sfintele Scripturi:

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.” Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. (1 Corinteni 1:18-21)

Dacă a stăruit în necredinţa sa, Einstein a rămas pe calea pierzării pentru că n-a ajuns să cunoască şi să experimenteze puterea lui Dumnezeu de mântuire a păcătoşilor. De altfel, înţelepciunea lui n-a fost suficientă ca să-i aducă mântuirea sufetului şi Einstein, în înţelepciunea sa proprie, n-a cunoscut, sau poate chiar a refuzat să cunoască pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu.

Să ia învăţătură din aceasta toţi cei care se bizuiesc pe înţelepciunea lor proprie şi nu caută înţelepciunea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor lor.