Cununia trebuie oficiată

Întrebare:

Situaţia noastră este următoarea: suntem căsătoriţi oficial, dar cununie nu am făcut. Avem o fetiţă cu o problemă de la naştere. Aş vrea să ştiu dacă are vreo legătură problema fetiţei cu faptul că nu ne-am cununat? Putem acum, după câţiva ani de căsnicie să facem cununia? Care este procedura cununiei la baptişti?

Căsătoria este valabilă

Dacă nu aţi întreţinut relaţii sexuale cu soţia înainte de oficierea căsătoriei civile (aşa înţeleg şi presupun că a fost) nu aveţi nici un motiv să vă simţiţi vinovaţi că aţi fi săvârşit curvie pentru că nu aţi făcut acest păcat. Chiar dacă nu aţi oficiat atunci cununie, căsătoria vă este valabilă şi este acceptată şi în ochii lui Dumnezeu, tot aşa cum sunt acceptate înaintea Lui şi căsătoriile oamenilor din alte religii care nu-L cunosc încă personal şi nu i se închină.

Păcatul părinţilor afectează pe copii

Dacă însă aţi întreţinut relaţii sexuale înainte de căsătorie, da, boala fetei poate fi o consecinţă. Dar, motivele pot fi şi altele. Iată ce ne relatează Scriptura în acest sens:

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. (Ev. Ioan 9:1-3)

Când a spus Domnul Isus că nu a păcătuit nici omul acela şi nici părinţii lui, nu a vrut să afirme că aceşti oameni nu au păcătuit nici odată, pentru că atunci ar contrazice un adevăr fundamental al Scripturii care spune că toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Nu a vrut Domnul Isus să spună nici faptul că păcatul nu ar fi cauză pentru boală, pentru că şi aceasta este o învăţătură prezentată clar în întreaga Biblie. Mântuitorul doar a spus că în cazul acesta specific, motivul bolii acelui orb din naştere a fost să se proslăvească Dumnezeu prin el, ceea ce s-a întâmplat, cum spune Scriptura în continuare:

După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care tălmăcit înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine. (Ev. Ioan 9:6-7)

Acum judecaţi singuri, puneţi lucrurile împreună şi vedeţi care pot fi motivele bolii fetiţei.

Cununia religioasă este necesară

Chiar dacă căsătoria vă este valabilă, Dumnezeu a avut motive să fie întristat de felul cum aţi procedat şi pentru faptul că nu aţi venit înaintea Lui să încheiaţi acest legământ, să cereţi binecuvântarea Lui, care este autorul căsătoriei şi care v-a adus unul la altul şi v-a unit împreună. De aceea, este frumos şi foarte necesar să oficiaţi cununia cât mai curând.

Cum se face cununia?

Mergeţi şi spuneţi situaţia voastră unui preot (pastor) şi rugaţi-l să vă cunune. Puneţi o zi specială şi invitaţi acasă rudele, prietenii, oamenii care va sunt scumpi şi care vreţi să fie la aceasta sărbătoare importanta. Cununia poate fi oficiată la biserica dar şi acasă sau la restaurant. Nu este nevoie să vă cumpăraţi şi să îmbrăcaţi rochie de mireasă. În partea cea mia importanta a sărbătorii preotul (pastorul) va predica şi apoi se va ruga pentru căsătoria voastră cerând binecuvântarea lui Dumnezeu.

Dacă locuiţi la Chişinău, Rep. Moldova, şi dacă doriţi să mă invitaţi, eu voi veni cu multă bucurie să vă oficiez cununia.