De ce moldovenii, ruşii şi românii sunt naţiunile care consumă cel mai mult alcool?

Am rămas adânc întristat când am aflat de la noutăţi că naţiunea din care fac parte este cea mai beţivă din lume. Prestigioasa publicație britanică “The Economist” a publicat detalii despre raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în care se scrie că moldovenii sunt cei mai mari consumatori de alcool din lume. Cantitatea consumată de aceștia se ridică la 18.2 litri de persoană pe an. Cel mai înalt nivel de morbiditate din cauza alcoolului la bărbați este atestat în Rusia – 16%. Urmează Moldova – 14% și România – cu 5%. Iată şi o hartă care dă o privire de ansamblu despre consumul de alcool în lume…

Dacă tot ne batem cu pumnul în piept că suntem o naţiune creştină, atunci să luăm seama că Dumnezeu este foarte categoric şi spune că beţivii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Sau poate unii se consolează cu cu gândul că vor întra în Împărăţia cerurilor pentru că au fost botezaţi de mici şi pentru că iau parte la Sfânta Împărtăşanie? Nicidecum! Dumnezeu spune că toţi cei care sunt beţivi şi se pretind a fi creştini trebuie să fie excomunicaţi  din Biserică în mod de urgenţă ca să nu se mai înşele. Sfânta Scriptură spune:

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. (1 Corinteni 5:7-13)

Dumnezeu să aducă o adevărată pocăinţă în poporul nostru aşa ca să fim primii în neprihănire şi nu primii la beţie.

Ce crede cititorul? De ce au ajuns aceste naţiuni (ruşii, românii şi moldovenii) să fie cele mai beţive din întreaga lume?