O nădejde care nu înşeală

Tu (Doamne) mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta? Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmul 139:13-16)

Ce minunat este să ştii că ai un Dumnezeu plin de dragoste şi de îndurare, care ţine toate lucrurile în control. Să ştii că orice ţi s-ar întâmpla, nu este fără ştiinţa lui Dumnezeu şi că El nu va îngădui niciodată să fii ispitit peste puterile tale, ci, împreună cu ispita, va pregăti şi mijlocul să ieşi din ea, ca să o poţi răbda. Avem făgăduinţa că toate lucrurile, fie bune, fie rele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28). Şi dacă iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru şi cu tot cugetul nostru, atunci nimic şi nimeni nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

În El (în Hristos), Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos. (Efeseni 1:4).

Este extraordinar să ştii că ai un Dumnezeu care te-a răscumpărat din păcatele săvârşite în trecut, dar şi mai mult, să ştii că ai un Dumnezeu care, prin Duhul Său cel Sfânt, te schimbă în acelaşi chip al Său (2 Corinteni 3:18). Căci El L-a făcut pe Domnul Isus pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: “Cine se laudă, să se laude în Domnul” (1 Corinteni 1:30-31). Căci, “am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20). Şi acum, când prin mila lui Dumnezeu, am primit Duhul Sfânt, nu mai aducem roadele care le aduceam altă dată, ci Duhul Sfânt rodeşte în noi roadele Sale: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23). Toate acestea nu vin de la noi, pentru că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele (Efeseni 2:10).

Deci, cu ce mă voi lăuda? Doar cu dragostea şi cu mila lui Dumnezeu arătate faţă de mine!