Muntele Templului: cui și cât a plătit împăratul David pentru el

Întrebare:

Am o nelămurire cu privire la două versete din Biblie (2 Samuel 24:24 și 1 Cronici 21:25). Iată întrebările mele :

  1. În aceste două texte este vorba despre același eveniment?
  2. Dacă da, atunci de ce sunt două nume pentru aceeași persoana?(Ornan şi Aravna).
  3. Dacă este vorba despre același eveniment, de ce într-un loc este suma de 50 de sicli de argint și în celălalt loc este 600 de sicli de aur?

Contextul ambelor capitole arată că este vorba despre unul și același eveniment. Confuzia apare din cauza numelui persoanei de la care împăratul David a cumpărat pământul și a sumei achitate. Să analizăm fiecare situație în parte.

De la cine a cumpărat împăratul David Muntele Templului (Muntele Moria)

La 2 Samuel 24 scrie că David a cumpărat aria de la Aravna, Iebusitul:

În ziua aceea, Gad a venit la David şi i-a zis: „Suie-te şi înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, iebusitul.” (2 Samuel 24:18)

Dar împăratul a zis lui Aravna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi-de-tot care să nu mă coste nimic.” Și David a cumpărat aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. (2 Samuel 24:24)

Iar la 1 Cronici scrie că împăratul David a cumpărat locul ariei de la Ornan, iebusitul:

Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, iebusitul. (1 Cronici 21:18)

Și David a dat lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei. (1 Cronici 21:25)

În ambele cazuri este vorba despre procurarea unei arii și despre un proprietar iebusit. Chiar dacă în limba română găsim scris două nume diferite în aceste două texte, totuși ele nu sunt prea diferite în original (în limba ebraică). De exemplu, în limba rusă în ambele texte numele este identic: Orna. Este o eroare de traducere ca și în cazul numelui împăratului Babilonului, care a cucerit Ierusalimul pe vremea lui Daniel. În traducerea Cornilescu numele împăratului este tradus „Nebucadnețar”, iar în traducerea ortodoxă – Nabucodonosor. Când este vorba de nume, să nu uităm că în scrierea limbii ebraice vechi nu există vocale: ele sunt intuite în dependență de context. O altă problemă este faptul că cărțile Samuel și Cronici au fost scrise la un interval de aproximativ jumătate de mileniu. Se pare că variația „Aravna” și „Ornan” este ceva de genul „Mihai” și „Mihail” sau „Colea” și „Nicolai”.

Cât a achitat împăratul David pentru Muntele Templului (Muntele Moria)

A doua întrebare ține de suma care a fost achitată pentru procurarea acestui teritoriu. Diferența între sume este esențială: la 2 Samuel 24:24 scrie că David a achitat o sumă de cincizeci sicli de argint, iar la 1 Cronici 21:25 scrie că a dat 600 sicli de aur. Pentru a clarifica această nedumerire, este important să înțelegem când au fost scrise aceste cărți. Cărțile 1 și 2 Samuel au fost scrise de către prorocii Samuel, Gad și Natan (cum găsim scris la 1 Cronici 29:29) pe măsură ce se întâmplau evenimentele, iar cărțile 1 și 2 Cronici au fost scrise la un interval de aproximativ 500 de ani ca o retrospectivă a istoriei poporului Israel scrisă pentru iudeii întorși din robia Babilonului. Deci, carțile 1 și 2 Cronici ne oferă o informație mai complexă a evenimentelor. Astfel, la 2 Samuel 24:24 ni se spune că împăratul David a achitat cincizeci sicli de argint pentru arie și boi, iar la 1 Cronici 21:25 scrie că David a achitat 600 sicli de aur pentru locul ariei.

…Și David a cumpărat aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. (2 Samuel 24:24b)

Și David a dat lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei. (1 Cronici 21:25)

Aria este o suprafață netedă și bătătorită unde se treieră cerealele. De obicei, aceasta nu este o suprafață mare. Cercetătorii Bibliei sunt de părerea că la 2 Samuel 24:24 autorul scrie despre prima sumă dată de împăratul David lui Ornan, iebusitul, nemijlocit pentru arie și boi, iar la 1 Cronici 21:25 cronicarul face referință la suma integrală achitată de David pentru muntele Templului (muntele Moria), adică pentru locul ariei. Astfel, David a procurat nu doar aria, ci și muntele Moria (sau muntele Templului) pe care mai târziu fiul său Solomon a construit Casa Domnului sau Templul:

Solomon a început să înalțe templul Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde Se arătase Domnul lui David, tatal său, și pe locul pe care-l pregătise David, în aria lui Ornan Iebuseul. (2 Cronici 3:1)

Concluzie:

  1. Aravna și Ornan sunt două nume folosite pentru iebusitul de la care a cumpărat împăratul David aria de pe muntele Moria, cunoscut acum ca și muntele Templului, fiindcă anume pe acest munte mai târziu fiul său Solomon a zidit Templul lui Dumnezeu.
  2. Suma de cincizeci de sicli de argint a fost achitată pentru arie și boi, iar suma de 600 sicli de aur a fost achitată pentru muntele Moria (sau Muntele Templului). Astfel, pretențiile Israeliților asupra muntelui Templului (muntele Moria) sunt întemeiate: împăratul David a cumpărat acest loc cu preț de aur.