Este munca la negru un păcat?

Întrebarea aceasta a venit de la un angajator creștin:

Vreau să vă adresez o întrebare referitoare la “munca la negru”. Am o echipă de constructori și vreau să știu dacă prin neînregistrarea acestora la registrul comerțului pentru a nu plăti taxe la stat fac un păcat?

În Cuvântul lui Dumnezeu este scris:

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. (Romani 13:1-7)

Despre impozite aici este scris că trebuie să le plătiți și dacă faceți evaziune fiscală prin aceasta faceți un păcat. Știu că situațiile sunt multe și diferite și legislația fiecărei țări presupune abordări diferite pentru situații diferite. Trebuie să vă interesați la un jurist sau poate trebuie să angajați un jurist experimentat ca să fiți sigur că agenții de la FISC nu vă pun să plătiți mai multe impozite decât se cuvine sau că plătiți acolo unde ele nu sunt necesare. Dar este absolut necesar să plătiți impozitele, căci așa este voia lui Dumnezeu.

Un alt lucru foarte important este să le spuneți tuturor lucrătorilor pe care îi angajați despre Domnul Isus și chiar vă sfătuiesc să puneți o oră în zi ca să fie dedicată studiului biblic și să le procurați manuale fiecăruia și cu ei împreună să studiați zilnic ca să-i ajutați să-L cunoască pe Hristos și să fie mântuiți. Va fi foarte bine dacă veți începe cu cursul “Cum să ai o relație reală cu Dumnezeu” sau “Cerul, iadul și viața de după mormânt”. Dumnezeu să vă ajute.