Este monahismul condiţie pentru mântuirea sufletului?

Întrebare:

Am o întrebare cu privire la călugări. Spuneți, vă rog, este nevoie să fii ascet sau, cum se spune la ortodocși, “nebun după Hristos” ca să fii mântuit? De ce ei practică aceste lucruri?

Este monahismul condiţie pentru mântuirea sufletului?Nu scrie nicăieri în Biblie că este nevoie să fii călugăr sau ascet ca să fii mântuit şi monahismul ca şi condiţie pentru mântuire nu este o învăţătură a Bisericii Ortodoxe. Mântuirea se primeşte doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Monahismul a început să fie practicat în secolul IV, după ce creştinismul a devenit religie de stat în vremea împăratului Constantin cel Mare. La începutul secolului  VI când au fost dezlănțuite cele mai crude persecuţii împotriva Bisericii, creştini erau aproximativ 10% din populaţia Imperiului Roman. La sfârşitul secolului IV istoricii spun că deja creştini devenise peste 80% din populaţia imperiului şi aceasta din motivul că era foarte avantajos să fii creştin, puteai repede să fii avansat în poziţie şi te bucurai de multă trecere. De aceea, în Biserică au venit mulţi oameni şi s-au botezat fără să fi întrat cu adevărat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Devenise un fel de ţară creştină care era plină de creştini cu numele. De aceea, unii creştini care doreau să se dedice trăirii potrivit cu învăţătura Domnului Isus Hristos au hotărât să se separe şi să formeze comunităţi monahale.

Domnul Isus nu ne încurajează la separare de oameni, ci suntem continuu îndemnaţi să mergem să le slujim prin Evanghelie. În Biserica Catolică chiar au apărut la o anumită perioadă ordine călugăreşti ai căror membri şi-au dedicat vieţile propovăduirii.