Moldova – vatra mea străbună

În contextul sărbătoririi, în anul 2009, a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc, prima oră a anului şcolar 2009 – 2010 se va desfăşura cu genericul „Moldova –vatra mea străbună”.

Scopul orei respective o constituie formularea de către elevi a judecăţilor de valoare privind responsabilităţile ce le revin, în calitate de cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea patrimoniului cultural şi material al ţării.

Ministerul Educaţiei şi Tineretului a propus o grilă tematică de reper la subiectul primei ore a anului şcolar. Cadrul didactic este liber să o selecteze şi să o dezvolte pe cea mai acceptabilă, în funcţie de specificul grupului educat, manifestând creativitate şi pricepere în implicarea elevilor în exerciţiul cunoaşterii şi exprimarea unei opinii argumentate (pe cît e posibil) cu referire la aceasta.

Eu aşi prefera să păstrez această temă şi o voi preda prin parcurgerea paşilor următori:

 1. Înainte să înceapă lecţia, voi scrie în partea de sus a tablei tema „Moldova – vatra mea străbună”.
 2. Când vor veni elevii, după ce ne vom saluta, le voi cere să spună într-o frază, ce înseamnă pentru fiecre personal cele scrise pe tablă. Apoi, voi ruga pe cei ce vor răspunde, să iasă la tablă şi să scrie răspunsul lor scurt pe care îl vor comenta puţin. În felul acesta voi lăsa să se adune 5-10 opinii. Răspunsurile pot fi:
 • Părinţii mei
 • Buneii mei
 • Casa buneilor mei
 • Biserica
 • Prietenii
 • Eminescu

Cu siguranţă, în clasă vor fi elevi care nu înţeleg cuvântul „VATRĂ”, de aceea, va fi binevenit să dau definiţia din DEX care este următoarea:

 • Un fel de platformă înălţată, amenajată în tinda caselor ţărăneşti, pe care se face focul pentru a pregăti mâncarea; parte plană din interiorul cuptorului (de pâine) sau al sobei, care susţine cuptorul sau soba în afară şi pe care se poate şedea sau dormi. ◊ Expr. A îmbătrâni în vatră = a rămâne fată bătrână, nemăritată. A rămâne cu sluta în vatră = a nu-şi putea mărita fata. A cloci pe vatră = a lenevi (la căldură), a trândăvi. A cădea cuiva în vatră = a fi oaspete nepoftit şi supărător al cuiva.
 • Parte a forjei în care se depozitează şi unde arde combustibilul; partea inferioară din interiorul unui cuptor metalurgic, pe care se aşază materialele care trebuie încălzite sau topite.
 • Locuinţă, aşezământ stabil, cămin, casă (părintească). ◊ Loc. adj. De vatră = care şi-a făcut gospodărie şi s-a statornicit într-un loc.
 • Loc de baştină, de origine. ◊ Expr. (Ieşit din uz) A lăsa (un ostaş) la vatră = a elibera (un ostaş) după terminarea stagiului militar.
 • Cuib al unui animal sălbatic, cu puii în el.
 • Locul principal, central al unei aşezări, al unei instalaţii etc.; locul pe care s-a clădit ceva, pe care se construieşte sau unde se aşază ceva. ◊ Vatra satului = suprafaţa de teren pe care se întinde satul.
 • (Pop.) Porţiune de pământ, pe un câmp, care se deosebeşte de restul locului printr-o vegetaţie diferită sau prin absenţa vegetaţiei.

 

Întrebări pentru discuţie:

 1. Care din sensurile în care este folosit cuvântul „vatră” se potriveşte felului în care este formulată tema lecţiei noastre şi de ce?
 2. Cine poate spune că Moldova este vatra lui străbună?
 3. Cine nu poate spune că Moldova este vatra lui străbună?
 4. Ce responsabilitate implică faptul că Moldova este vatra ta străbună?

Vatra este căminul, locul de baştină, aşezământul nostru. Ca şi alte popoare, l-am primit şi noi de la Dumnezeu şi este o binecuvântare deosebită. Când Apostolul Pavel a predicat în Areopagul din Atena a spus următoarele:

 

Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele Apostolilor 17:24-27)

 1. În ce fel caută poporul nostru să-L cunoască pe Dumnezeu şi să împlinească voia Lui?
 2. Cum tu personal Îl cauţi pe Dumnezeu?
 3. Caută o Biblie dacă nu ai încă, şi începe să o studiezi şi să trăieşti potrivit cu cele scrise în Biblie ca să poţi fi fericit şi să trăieşti multe zile în ţara frumoasă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.

 

IMPORTANT: În calitate de cetăţean al Republicii Moldova îţi revine responsabilitatea să cunoşti voia lui Dumnezeu şi să trăieşti în deplină ascultare de El pentru că doar aceasta este o garanţie pentru perpetuarea naţiunii şi patrimoniului nostru.