Poți ști că vei muri dacă ai părăsit Noul Legământ ca să trăiești în păcat?

Întrebare: 

Bună seara. Aș vrea să vă întreb dacă un creștin păcătuiește și Dumnezeu hotărăște să pună stop trăirii celui care a încheiat legământ cu El, acel om va ști că va urma să moară?

 

 

Da, bineînțeles că cunoaște. Este scris în Biblie. În capitolul 11 al Epistolei 1 către Corinteni apostolul Pavel scrie despre creștinii care iau parte în chip nevrednic la Cina Domnului. Ce-i face pe acești oameni nevrednici de Cina Domnului? Faptul că ei nu mai trăiesc potrivit cu Noul Legământ în care au intrat. De aceea, ei vor fi judecați. Nu vor muri deodată. Mai întâi vor avea neputințe. Dacă nu se pocăiesc, va veni boala. Dacă nici așa nu se pocăiesc, atunci va interveni moartea care aici este numită adormire, căci despre sfinți (și ei sunt sfinți, căci au fost sfințiți prin sângele Domnului Isus Hristos) Dumnezeu spune că adorm când se referă la moartea lor fizică. Deci, iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu:  

 

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. (1 Corinteni 11:27-32)

 

Cei care rămân în necredința lor trebuie să știe că Dumnezeu va face cum a spus, căci El este credincios Cuvîntului Său. Până acum am văzut multe cazuri de acestea și de fiecare dată m-am uimit cât de repede a intervenit judecata lui Dumnezeu față de cei care au părăsit Noul Legământ. 

 

Deci, creștinii care cad de la credință trebuie să știe că moartea fizică va interveni, să nu-și facă planuri pentru o viață lungă dacă nu vor să se pocăiască. Și să mai știe că Dumnezeu îi judecă în felul acesta, prin neputință, boală și apoi prin moarte fizică tocmai ca să nu fie judecați odată cu lumea, adică cu cei necredincioși. 

 

Dacă cunoașteți astfel de oameni sau dacă sunteți unul din ei, grăbiți-vă să le spuneți despre iertarea pe care o pot primi de la Domnul Isus sau grăbiți-vă să vă cereți iertare, căci avem un Dumnezeu milostiv și bogat în îndurare care ne spune în Cuvântul Său astfel: 

 

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:8-9

 

Și mai spune…

 

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2

 

Dumnezeu să lucreze pocăință adevărată în viața fiecărui creștin care a părăsit Noul Legământ. Amin.