De ce a îngăduit Dumnezeu moartea copiilor care și-au bătut joc de Elisei?

Întrebare: 

Cum putem înțelege incidentul descris în Biblie, când proorocul Elisei a blestemat niște copii și Dumnezeu i-a dat pe 42 din ei să fie sfâșiați de urși? Mi se pare foarte crud și nedrept. 

Pentru început voi da citire întregului pasaj biblic care descrie evenimentul trist: 

 

De acolo s-a suit la Betel. Şi pe când mergea pe drum, nişte băieţaşi au ieşit din cetate şi şi-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleşuvule! Suie-te, pleşuvule!” El s-a întors să-i privească şi i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure şi au sfâşiat patruzeci şi doi din aceşti copii. (2 Regi 2:23-24) 

 

Lecția pe care trebuie să o învățăm de aici este că din copilărie oamenii încep să poartă răspundere morală pentru faptele și cuvintele lor. În cultura acelor vremuri, spre deosebire de vremea de azi, era un adânc respect arătat de către copii față de cei maturi. Copiii aceștia au arătat dispreț și și-au bătut joc de profet. Unii teologi susțin că copiii l-au recunoscut pe Elisei că este proroc tocmai prin faptul că era tuns chel, cum obișnuiau profeții. Dacă a fost așa, atunci fapta copiilor a fost și mai gravă prin faptul că și-au bătut joc de chemarea lui de profet și pedeapsa lor de la Dumnezeu a intervenit imediat. Lucrul acesta ar fi trebuit să-i facă conștienți și pe alți copii din acea vreme despre puterea Dumnezeului lui Elisei. 

 

În vremurile noastre copiii sunt scutiți de răspundere pentru crime și nu știu cât este de drept aceasta. Cândva am privit un film rusesc întitulat „Bastarzii”, despre un grup de copii, care au fost luați din coloniile staliniste și erau pregătiți pentru operațiuni de diversiune în timpul războiului al II-lea mondial. În tabăra unde erau pregătiți, unul din ei, a pus la cale moartea altuia care era moldovean și a făcut așa ca să nu i se deschidă parașuta. În rezultat, băiatul moldovean a murit. Toți știau cine este vinovatul și când s-a apropiat instructorul, el a spus cu îngâmfare că nu-i poate face nimeni nici un rău și nu-l poate pedepsi pentru că el este încă minor. Dar nu a mers. Chiar acolo instructorul a decis să fie împușcat pentru o astfel de crimă. În felul acesta nu doar a pedepsit nelegiurea gravă comisă de acel adolescent, dar a mai dat și o lecție de dreptate tuturor restul care au fost martori. 

 

Ziceți că vi se pare prea crud și nedrept? Dumnezeu este drept în toate hotărârile Lui și pentru că este Creatorul nostru, El este stăpân peste toată creația. Nimeni din noi nu-L poate trage la socoteală pentru faptele și deciziile Lui, pentru că noi suntem lutul și El este olarul. Să ne ferim de semeția de a-L judeca pe Dumnezeu pentru faptele Lui și mai bine să luăm lecțiile necesare din acest incident. 

 

Dacă suntem părinți, să-i învățăm pe copiii noștri că poartă răspundere morală înaintea lui Dumnezeu pentru vorbele și faptele lor. Să-i învățăm să se poarte cu tot respectul față de cei maturi și față de oamenii lui Dumnezeu. Nu vedeți azi cum și cei mari și cei mici îi batjocoresc pe slujitorii lui Dumnezeu fără nici un fel de discernământ? Să-i învățăm și să le spunem că fiecare din ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt ieșit de pe buze și să le mai spunem că orice faptă și vorbă aduce consecințe. 

 

Iar dacă ești copil, atunci gândește-te bine cum este relația ta cu Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu și urmează-L din toată inima. Ferește-te de colegii batjocoritori și arată tot respectul pentru cei maturi și pentru slujitorii lui Dumnezeu.