Este corect să faci misiune după modelul mișcării „Insiders” ?

Întrebare:

Ce presupune mișcarea „Insiders” și ce credeți despre această metodă de a face misiune?

insider movement

Din păcate, o parte din mişcările misionare ale zilele noastre au devenit atât de alterate, diluate, amestecate, încât de multe ori unii misionari aderă cu uşurinţă la o Evanghelie ieftină, un Hristos schimbat şi o identitate care nu are nimic de a face cu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aşa este şi cu mişcarea “Insiders”.

Ce presupune mişcarea „Insiders”?

Este o mişcare relativ nouă în lumea misiunii şi de multe ori adepţi ai acestei mişcări mai sunt găsiţi şi sub denumiri ca: “Islamul Mesianic”, “Crislam”, “C5”, “metoda cămilei” sau “Mişcări spre Hristos”.

„Insiders” a luat naştere ca răspuns la lipsa de rezultate vădite în lucrarea de misiune printre musulmani, budişti sau hinduși. Văzând că numărul celor convertiţi printre musulmani este foarte mic, dar persecuţiile extrem de mari, unii s-au gândit cum să facă aşa ca convertiţii să nu fie expuşi la o persecuţie atât de severă şi rezultatele să fie mai mari. Problema a fost, însă, că mişcarea „Insiders”, după părerea mea, a luat naştere nu sub călăuzirea Duhului Sfânt, ci din nişte dorinţe pur omeneşti, punându-se accentul mai mult pe cantitate decât pe calitate…

Doctrina mişcării „Insiders” presupune că un credincios, venind la Hristos, poate rămâne în cultura, societatea şi chiar religia sa iniţială. Aceasta înseamnă că un musulman ce se converteşte el continuă să se numească musulman, merge la moschee, se roagă rugăciunea islamică, ţine postul din luna Ramadanului etc. Cu alte cuvinte, ei spun că acest creştin nu trebuie “extras” dintre musulmani, ci să fie unul deghizat între musulmani. Credincioşii nu se numesc niciodată creştini, ci “urmaşi ai lui Mesia”, sub pretextul că numele de “creştin” a fost de-a lungul istoriei foarte mult pângărit de Biserică şi că în ţările musulmane acesta este asociat cu ţările din vest. Persoana aceasta se îmbracă, vorbeşte şi se poartă ca un musulman în toate. Musulmanii din jur practic nici nu îşi dau seama vreodată că această persoană ar fi adeptul unei alte religii.
În general Insider-ii au o părere pozitivă despre Mohamed şi Coran. Mulţi din ei cred că Mohamed este şi el prooroc venit de la Dumnezeu şi că Coranul, cel puţin anumite porţiuni ce vorbesc despre Isus, este insuflat de Dumnezeu. Mai spun ei că cultura islamică nu este în contradicţie cu mesajul biblic, de aceea nici nu trebuie ca musulmanul să iasă din islam. Ei sunt motivaţi să urmeze pe Isus, rămânând musulmani, participând practic la toate ritualurile islamice. Cu alte cuvinte, contextualizarea este extrem de importantă pentru misiune şi una din greşelile mari ale multor misionari, spun ei, este încercarea de a extrage pe locuitorii indigeni din cultura în care s-au născut şi din religia pe care au moştenit-o de la părinţi.

Ce părere am despre mişcarea „Insiders” ?

Dacă toate cele spuse mai sus sunt adevărate, eu nu cred că această mişcare a fost insuflată de Duhul lui Dumnezeu… „Insiders” nu face nimic altceva decât să promoveze o Evanghelie ieftină şi un Hristos pe care nu-L interesează să fie cu adevărat Domn în viaţa noastră. Domnul Isus nu va împărţi slava şi puterea Sa cu nimeni.

Pricina majoră a mişcării „Insiders” a fost ca să protejeze pe creştini de persecuţii. Din dorinţa de a se proteja s-a inventat această mişcare. Dar oare nu a spus Domnul Isus :

Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Matei 10:22)

Cum rămâne atunci cu cuvintele Scripturii care mai zic aşa:

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. (2 Timotei 3:12)?

Este o doctrină greşită şi care nu corespunde cu învăţătura sănătoasă a Scripturii. Acceptând să fii şi creştin şi musulman nu faci altceva decât să desconsideri acel preţ măreţ pe care l-a plătit Hristos la cruce. Nu poţi sluji la doi stăpâni. Nu poţi sluji şi lui Isus şi lui Mohamed. Tocmai cel din urmă a contribuit la minţirea a milioane de suflete că Isus Hristos nu este Dumnezeu întrupat, ci doar unul dintre prooroci trimişi de Allah. Tocmai el a spus că Dumnezeu este Unic şi El nu poate avea fii. El a fost acela care a semănat îndoială şi scepticism cu privire la Cuvântul Lui Dumnezeu mai mult decât oricine altul. Cum poţi acum, fiind creştin, să continui să urmezi o învăţătură ca şi aceasta? Domnul Isus ne-a spus aşa:

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi? (Luca 9:23-25)

Ce frumoase sunt cuvintele Domnului Isus, dar ce preţ mare trebuie să plăteşti ca să le poţi împlini… Insiderii spun că nu este corect să “extragi” pe cineva din cultura, societatea şi religia lui, ci trebuie să-l laşi acolo. Şi totuşi Domnul vorbeşte despre o lepădare. De acord că musulmanul poate sluji cel mai bine printre musulmani, budistul printre budişti, însă această persoană când se întâlneşte cu adevărat cu Domnul Isus, el se leapădă nu numai de religia şi cultura sa, ci chiar şi de sine însuşi. Dacă trebuie să ne lepădăm chiar şi de noi înşine, ce vorbă poate mai fi cu privire la religie ?Această lepădare este o poruncă şi nu o opţiune pentru oricine doreşte să fie ucenicul lui Isus. “Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine(Isus), nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:27). Islamul şi Creştinismul nu pot coexista în aceeaşi persoană, pentru că au la rădăcină doi autori diferiţi. Sau te lepezi de tine şi de tot ce stă în calea ta spre Hristos sau vei pieri împreună cu cultura şi religia ta. Nu există o altă cale decât una singură, Hristos, şi punct.

Este o înşelare faţă de sine şi faţă de cei ce sunt introduşi într-un proces ca şi aceasta. De obicei, atunci când toate acestea ies la suprafaţă, musulmanii se simt păcăliţi şi vor respinge cu o şi mai mare vehemenţă pe Hristos.

Va spune cineva că este uşor să judeci de la distanţă. “Trebuie să trăieşti printre musulmani ca să înţelegi că insider-ii au dreptate”. Nu sunt de acord. Ştiu ce este contextul musulman şi ştiu ce înseamnă să fii ameninţat cu moartea… Toate acestea, însă, nu ne dau nici un drept să facem din Evanghelie o minicună. Evanghelia L-a costat pe Hristos viaţa, de ce noi am face din ea un lucru ieftin pentru a ne proteja? Istoria Bisericii cunoaşte martiri care anume pentru că au fost şi au stat tari pe învăţătura curată a Lui Dumnezeu, au plătit cu viaţa lor. Martirizearea lor, însă, a fost o sămânţă pentru răspândirea creştinismului până la noi. Oricine încearcă să scadă din acest preţ nespus de mare care a fost plătit de Mântuitor pentru noi, va plăti cu judecata.

Creştinii ce slujesc printre alte popoare necreştine nu trebuie intenţionat să se expună la persecuţii. Nu trebuie să caute şi nici să provoace persecuţii, dar dacă ele vin trebuie să treacă prin ele cu demnitate!
La încheiere doresc să conchid cu cuvintele şi exemplul apostolului Pavel care a scris despre sine aşa:

Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:1-5)