Minunile cu focul haric și întoarcerea apelor Iordanului au pus protestanții pe gânduri

Întrebare:

Spuneți-ne, vă rugăm, despre coborârea luminii la Ierusalim la Înviere și despre întoarcere râului Iordan de Bobotează. Sunt aceste două mari minuni ale Ortodoxiei și nu numai un lucru care să-i pună pe gânduri pe protestanți și neoprotestanți privind faptul că se află sau nu în afara adevărului?

Minunile cu focul haric și întoarcerea apelor Iordanului au pus protestanții pe gânduriMinunile nu sunt un criteriu după care să ne zidim relația cu Dumnezeu

Domnul Isus a făcut multe minuni și prin acestea a arătat că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și apostolii au făcut multe minuni prin care Dumnezeu întărea mesajul Evangheliei propovăduit de ei. Dar ne mai dă Dumnezeu în Biblie și avertizări cu privire la minuni. El nu dorește ca minunile să devină criteriul după care ne zidim credința în El și nicidecum minunile nu trebuie să fie puse mai presus decât Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, încă în Vechiul Testament a vorbit Dumnezeu astfel:

Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – „şi să le slujim!” să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi. (Deuteronom 13:1-4)

Cuvântul lui Dumnezeu sunt poruncile Lui. Iată de ce trebuie să ascultăm de cele scrise în Sfintele Scripturi și să nu ne îndoim niciodată. Iar atunci când se întâmplă minuni prin care cineva încearcă să pună la îndoială sau să discrediteze învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu, să știm că astfel ne pune Dumnezeu la încercare ca să vadă dacă Îl iubim cu toată inima și cu tot sufletul nostru.

Proorocii mincinoși pot face minuni

În vestita predică de pe munte, Mântuitorul a vorbit astfel:

Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:15-27)

Problema mare în ce privește proorocii mincinoși este că nu pot fi ușor recunoscuți. Ei vin în haine de oi, adică se dau drept profeți care vin de la Dumnezeu și care Îi slujesc Domnului Isus. Unii din ei chiar au și putere (sau viclenie) să facă minuni și cred că vor avea trecere înaintea lui Hristos în temeiul minunilor făcute. Dar Mântuitorul i-a avertizat că nu vor avea parte de moștenire împreună cu El, căci ei acum lucrează fărădelegea. Ei au, aud și citesc Cuvintele Mântuitorului, dar preferă să nu le facă și să lucreze fărădelege, de aceea prăbușirea lor va fi mare. Atrag atenția cititorului și aici că Dumnezeu face deosebire clară între a face minuni și a împlini cuvintele Lui, adică Cuvântul lui Dumnezeu.

Prin minuni va înșela Antihristul lumea întreagă

În Epistola a II către Tesaloniceni apostolul Pavel a scris astfel despre venirea lui Antihrist:

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. (2 Tesaloniceni 2:9-12)

Mesajul din Biblie este adevărul pe care nu-l cred și nu-l vor crede cei ce vor fi înșelați de toate minunile, de semnele și de puterile mincinoase pe care le va face Antihristul prin puterea Satanei. Ei au ignorat Sfintele Scripturi, nu le-au cercetat, nu le-au crezut, nu le-au studiat, dar, în schimb, la venirea lui Antihrist și după ce vor fi martori ai Răpirii Bisericii, tot ei vor crede repede minciunile celui rău și aceasta va fi spre nimicirea lor.  Mă aștept să mă întrebați…

Ce legătură au toate acestea cu focul haric și întoarcerea apelor Iordanului?

Biblia îmi spune clar să nu pun minunile și semnele ca și temelie a credinței mele, ci să-mi zidesc relația cu Dumnezeu pe adevărul Sfintelor Scripturi. Bisericile ortodoxe, catolice, protestante și neoprotestante (în cea mai mare parte) consideră că cele 66 de cărți canonice ale Vechiului și Noului Testament sunt insuflate de Dumnezeu. Bisericile Ortodoxă și Catolică au mai adăugat și așa-numita „Sfântă Tradiție” pe care o consideră tot a fi revelație de la Dumnezeu și spun despre această tradiție că este deopotrivă cu Sfânta Scriptură. Așa spun, dar în realitate dau prioritate tradiției. Prin minuni ca focul haric și întoarcerea apelor Iordanului se încearcă justificarea acestei tradiții. Despre felul cum se raportează Sfânta Scriptură la așa-numita „Sfântă Tradiție” vă invit să priviți  dezbaterea teologică pe care am avut-o la acest subiect cu un teolog ortodox.

Personal nu dau prea multă importanță acestor minuni, chiar dacă ar fi adevărate. Pentru mine prioritar este adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Mi-a atras atenția articolul preluat de ziarul „Timpul” de pe site-ul http://www.descopera.ro. Este așa, nu este așa, vă las să judecați singuri. Eu mă rog să luați bine aminte la Cuvântul lui Dumnezeu și acesta să vă fie criteriul după care să judecați lucrurile pe care le vedeți și le auziți și pe Sfintele Scripturi să vă zidiți credința. Așa să vă ajute Dumnezeu.