Biblia norma desfăşurată a adevărului (John Wycliff)

de Mihai Tomov, or.Ştefan Vodă

Acest articol a fost publicat la solicitarea autorului.

Actualmente în Mas-media, luările de cuvânt a unor deputaţi ai Parlamentului, funcţionari publici de diferite ranguri pledează pentru predarea religiei în şcoală. Ideea pare a fi motivată de decăderea morală a societăţii, lipsa idealului sfânt. (Astăzi banul e barometrul moralităţii. Unii au uitat codul moral al constructorului comunismului, alţii nu ştiu de cele 10 porunci Biblice-în fond acelaşi conţinut).

Dacă-i merge vorba de predare religiei să consultăm dicţionarul, referitor la noţiunea de Religie. Dicţionarul explicativ a limbii române explică:

“Religie- Credinţa în fiinţe sau forţe supranaturale(Dumnezeu, zei, duhuri, demoni) manifestată prin oficierea unui cult şi prin existenţa unor organizaţii şi instituţii corespunzătoare, ansamblu de credinţe, dogme şi practici care definesc raportul dintre om şi divinitate”(un conţinut analogic e şi în alte dicţionare explicative).

Fiind mai puţin iniţiat în chestii de religie am consultat diverse izvoare care ne informează că în lume sînt prezente peste 37000 de confesii creştine. Deci, o să familiarizăm elevii cu “ansamblu de credinţe”? Cine în localităţi cunosc specificul confesiunilor ? Cu atât mai mult că în şcoală sunt o mare parte de elevi care fac parte din diferite confesiuni religioase:ortodocşi, evanghelişti, baptişti, catolici, martorii lui Iehova, adventişti de ziua a 7, etc.

Unii cred în semnul crucii, Sfînta Treime, alţii- nu. Unii se închină la icoane, alţii le consideră inadmisibile. Divergenţe sunt în primirea botezului.(Cu regret, populaţia are sentimente dubioase privitor la cele două mitropolii ale Republicii Moldova).Clerul adesea tolerează ori promovează învăţături, sărbători sau practici ce contravin Bibliei.

Cine şi care religie va fi predată în şcoală ? Ce facem cu copiii (tangenţial cu familii) de alte confesii creştine.

Mai aruncăm o sămânţă a discordiei între oameni. Nu e destul că viclenia în societate a devenit o normă de conduită. Pe zi ce trece se intensifică invidia şi ura între oameni. Minciuna s-a căţărat în capul mesei. Atunci ce-i de făcut ? Care-i ieşirea din impas ?

Ca întotdeauna în ajutor ne vine Biblia-unica pentru toate religiile creştine. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu şi după cum s-a exprimat John Wycliffe (cleric englez): “Biblia e norma desfăşurată a adevărului”. Biblia îndrumă gândurile, acţiunile ne formează convingerile, privitor la respectarea principiilor sfinte.

Consider necesar că în instituţiile de învăţământ să fie studiată Biblia.

Vestitul lider Indan Mohandas K’Gandi a spus unei oficialităţi britanice “Când ţara dumneavoastră şi ţara mea vor ajunge la aceleaşi păreri pe baza învăţăturilor expuse de Cristos în Predica de pe munte, vor fi rezolvate nu numai problemele ţărilor noastre ci şi ale întregii lumi.”

Sub influenţa Bibliei au fost elaborate primele legi, sistema de instruire şi educaţie, concepţia despre drepturile omului. În Biblie au fost reflectate idealurile democraţiei. Datorită Bibliei au fost iniţiate majoritatea reformelor social-politice. Biblia e istoria multor popoare, descrie soarta lor şi a unor personalităţi concrete. Este exactă din punct de vedere istoric şi ştiinţific. Arheologii şi în prezent permanent fac descoperiri noi în baza celor descrise de Biblie.

Issac Newton, renumitul om de ştiinţă, scria “Găsesc în Biblie mai multe semne ale autenticităţii decât în orice altă istorie laică”

Biblia e istoria noastră:a trecutului şi viitorului. Ea ne unifică cu cei care au fost până la noi şi care vor fi după noi. Biblia este etalonul vieţii, mai cu seamă, actualmente, când omul se confruntă cu multiple probleme de ordin psihologic, material, financiar, moral, de sănătate, când nu se respectă legile, când pentru unii religia a devenit un instrument de a-şi atinge nişte scopuri meschine. Toate acestea au loc după cum a menţionat şi Mohandas Gandi când a zis: “…voi creştinilor, nu trăiţi în conformitate cu învăţătura creştină”.

Sunt convins,(ideea o împărtăşesc şi alţi locuitori ai orăşelului Ştefan Vodă) că, la etapa iniţială, e necesar de studiat Biblia.Ca rezultat tinerii vor pătrunde în esenţa conţinutului Sfintelor Scripturi, iar predica lui Hristos de pe munte va deveni esenţa vieţii marii majorităţi de cetăţeni a Republicii Moldova.   

Mihai Tomov, or.Ştefan Vodă