Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii

Este o tradiție deosebit de frumoasă în poporul nostru, la sărbători, să organizeze trânta la berbec. Cneazul rus Dolgorukii, fiind in vizită la Chișinău, a văzut competiția aceasta și a scris o mărturie frumoasă:

N-am observat nici în timpul trîntei, nici la încheiere, să fi apărut vreun conflict sau bătaie… Spectatorii erau încantați și nu-și puteau rupe ochii de la luptători.

Mîine va avea loc aceasta competiție frumoasă în satul meu de baștină și sunt invitat să predic un mesaj din Evanghelie. M-am gîndit că cel mai bine va fi să folosesc imaginea trofeului acestei competiții, adică berbecul, pentru a comunica adevăruri adînci și esențiale din Cuvîntul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan ne relatează că, atunci cînd Ioan Botezătorul a văzut pe Isus venind la el, a zis în auzul tuturor:

Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii! (Evanghelia după Ioan 1:29)

De vom auzi aceasta afirmație despre cineva, ne va părea straniu în contextul nostru. Nu tot așa este pentru oamenii din poporul evreu, care erau în acest caz ascultătorii predicii lui Ioan Botezătorul. Pentru înțelegerea acestei afirmații a lui Ioan Botezătorul, trebuie să cunoaștem cîteva lucruri esențiale despre păcat, iertare și sistemul de închinare lăsat de Dumnezeu pentru poporul Evreu.

Toți oamenii sunt păcătoși și sortiți la moarte

Ioan Botezatorul aici vorbește despre păcatul lumii, adică al tuturor oamenilor, pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Apostolul Pavel a scris:

Caci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

A fi lipsit de slava lui Dumnezeu înseamnă a nu moșteni Împărăția Cerurilor, care este plină de slava Lui, înseamna a nu ajunge să vezi slava lui Dumnezeu. Nici un păcătos nu va vedea slava lui Dumnezeu. Mai mult… ”plata păcatului este moartea”. (Romani 6:23)

Fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate

În Epistola către Evrei Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Și, după Lege, aproape totul este curățit cu sînge; și fără vărsare de sînge, nu este iertare. (Evrei 9:22)

Dumnezeu nu accepta jertfe omenești, pentru că nu făceau sens, odată ce toți oamenii erau păcătoși, nimeni nu putea să moară pentru păcatele altora, ci doar pentru păcatele proprii, ca și pedeapsă și nu pentru izbăvire. Totuși, Dumnezeu a pregătit o soluție pentru ispășirea păcatelor omenirii și aceasta este o jertfă desăvîrșită, o jertfă fără păcat, Singurul Fiu al lui Dumnezeu – Mielul lui Dumnezeu. Pînă la venirea Domnului Isus, însă, Dumnezeu a instituit un sistem de jertfire a animalelor pentru a păstra conștienți pe oameni despre starea lor păcătoasă și nevoia unui Mântuitor.

Sîngele jertfelor animale nu poate izbăvi oamenii de păcat

Dumnezeu a dat poporului Israel această poruncă cu privire la închinarea lor:

”Iată jertfa mistuită de foc pe care o veți aduce Domnului: în fiecare zi, cîte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată. Să aduci un miel dimineata, si celălalt miel seara” (Numeri 28:3-4).

Toate aceste jertfe erau umbra bunurilor viitoare, dar nu înfățișarea adevarată a lucrurilor, și nu puteau niciodată, chiar dacă erau aduse continuu, să elibereze de păcat pe cei ce încercau să se apropie de Dumnezeu prin ele. Astfel, Scriptura spune,

…n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunostintă de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe căci este cu neputință ca sîngele jertfelor animale să șteargă păcatele oamenilor. (Epistola catre Evrei 10:1-4)

Avem iertare de păcate doar prin Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu

Cuvîntul lui Dumnezeu scrie în continuare că noi, toți oamenii, suntem iertați și sfințiți ”prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna” (Epistola către Evrei 10:10). Nu mai este nevoie de o altă jertfă. Isus Hristos este jertfa desăvîrșită, pentru că El este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Iertarea de păcate poate avea loc doar în viața acelui om care crede din inimă în Domnul Isus Hristos și își predă viața Lui. Nu este vorba aici de o biserică specifică, de un grup de oameni sau mai știu ce. Domnul Isus vrea să crezi în El și Cuvîntul Lui și să-ți predai viața Lui, ca să trăiești după poruncile Lui, care sunt scrise în Biblie. Fă această alegere în viața ta și atunci toate păcatele tale vor fi ridicate, ispășite și iertate de Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.