Meditaţii cu prilejul sărbătorii ”Limba noastră cea română”

La serviciul de ieri al Bisericii Bunăvestirea, am îndemnat pe toţi cei veniţi la închinare să sărbătorească frumos sărbătoarea de azi şi să o folosească pentru a le vesti oamenilor Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Avem mai multe motive să sărbătorim.

Cei mai mulţi din noi am auzit Evanghelia în limba noastră maternă. Apoi, am fost învăţaţi din Cuvântul lui Dumnezeu tot în această limbă. Chiar dacă cunosc şi alte limbi suficient ca să pot studia Sfintele Scripturi, prefer totdeauna traducerea românească a Bibliei.

Pentru curiozitate am căutat azi şi am găsit că cuvântul „limbă” este folosit de 190 de ori în traducerea Bibliei în limba română a preotului Dumitru Cornilescu. Cuvântul se întâlneşte în 9 forme în 180 de versete.

Iată unele sfaturi înţelepte pe care ni le dă Dumnezeu cum să folosim limba maternă şi orice altă limbă din lume pe care am ajuns să o cunoaştem.

Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. – Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. (Proverbe 12:18-19)

Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. – Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. – Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul. (Proverbe 15:2-4)

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. (Proverbe 18:21)