Meditaţii despre cîntările creştine

Muzica are un rol foarte mare în închinarea noastră faţă de Dumnezeu. În timp ce mă aflam la închinare într-o biserică, m-am gândit la următoarele lucruri despre muzica creştină pe care aş dori să le împărtăşesc în acest articol.

Cântaţi o cântare nouă

În cartea Psalmilor, împăratul David, care a compus multe cântări prin care s-a închinat lui Dumnezeu, ne îndeamnă de cel puţin şase ori să-i cântăm lui Dumnezeu cântări noi. Iată cum zice el:

Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! (Psalmul 96:1)

Am observat că prin biserici mai rar auzim cântări noi la adresa lui Dumnezeu, ci sunt cântate cele vechi sau cântări care sunt preluate de la alte popoare. Negreşit, ei s-au închinat şi se închină frumos cu cântările lor, de altfel, nu ar fi ajuns să fie traduse în atât de multe limbi. Autorii au scris cântările izvorâte din inima lor plină de închinare la adresa lui Dumnezeu. Dacă avem şi noi o astfel de închinare şi aceleaşi simţăminte pentru Dumnezeu, trebuie şi creştinii de la noi, pe care i-a înzestrat Dumnezeu cu abilităţi pentru muzică, să compună şi să-i cânte Celui Preaînalt cântări noi. Aşa ne îndeamnă David în psalmul de mai sus: toţi locuitorii pământului să cânte cântări noi Domnului. De altfel, cum s-ar simţi oamenii dacă predicatorii ar face în acelaşi fel, adică ar lua predica cuiva şi în orice loc ar spune aceeaşi predică şi de multe ori?

Să alegem cântările ce se cântă în comun

Pentru cântările ce sunt cântate împreună cu toată biserica este important să aibă rimă şi ritm clar. Ele sunt uşor de cântat. Spre exemplu:

Sună harfa laudei mele,
Numai pentru Dumnezeu.
La nevoi şi la durere,
Aleluia Îi cânt eu.

Există de asemenea cântări frumoase, dar care nu rimează şi care nu au un ritm fix. Din pricina aceasta, ele sunt mai greu de cântat cu întreaga biserică, dar sună foarte frumos când sunt cântate de o persoană sau de un grup bine pregătit. Iată un exemplu de astfel de cântare:

Sunt iertat,
Căci ai fost părăsit.
Sunt acceptat
Tu-ai fost condamnat
Şi viaţă am acum,
Iar duhul Tău e-n mine,
Căci ai murit şi-ai înviat.

Voi încheia cu cuvintele psalmistului David:

Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre! Căci Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie. (Psalmul 33:3-4)