Meditaţii despre aprecierea elevilor cu nota maximă (zece)

Am hotărât să scriu acest articol după ce am observat anumite neînţelegeri şi atitudini greşite faţă de nota maximă la elevi, învăţători şi părinţii elevilor. În acest articol vreau să prezint câteva gânduri personale despre nota maximă care în Moldova este 10 (zece), în Rusia – 5 (cinci) şi în America – A. Oricare ar fi sistemul de notare, totdeauna este o notă care arată aprecierea maximă. Iată ce cred despre aplicarea şi atitudinea faţă de această notă.

Nota maximă este pentru evaluarea cunoştinţelor elevului

Acesta este rostul tuturor notelor din sitemul de apreciere folosit de şcoli iar nota maximă este pentru aprecierea maximă a unui efort maxim depus de elev. Cu aceasta sunt de acord toată lumea şi ori de câte ori vedem această notă în agenda copilului, sau pe diploma absolventului, ea transmite mesajul excelenţei. Pentru viaţa creştină trăită frumos are şi Dumnezeu note maxime, pregătite pentru copiii Lui. Iată ce spune Biblia despre o astfel de notă:

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a gădătuit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Epistola lui Iacov 1:12)

Nota maximă este pentru motivarea elevului la efort maxim

Ruşii au un proverb care spune că este rău soldatul care nu doreşte să devină general. Poate şi nu este cea mai potrivită comparaţie, dar tot aşa putem spune şi despre elev, că nu este bine dacă nu doreşte şi nu tinde să capete şi să posede cunoştinţele pentru nota maximă. Spre aceasta trebuie să tindă întotdeauna.

Nota maximă este pentru aprecierea efortului maxim din partea elevului

Am auzit cum unii profesori spun elevilor ceva de felul acesta: “Nimeni nu cunoaşte materia pe nota 10, aşa că, la obiectul meu nimeni, nici odată, nu va primi aceasta nota.” Acest fel de gândire şi atitudine faţă de elevi şi efortul lor nu este corect şi descurajează. Prin această decizie, profesorul le ia din faţa elevilor ţinta maximă şi le curmă dorinţa să depună un efort maxim. Domnul Isus a spus odată ucenicilor următoarea pildă:

Vegheaţi dar, căci nu ştiti ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.” Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; întră în bucuria stăpânului tău.” (Evanghelia după Matei 25:13-21)

Nota maximă se dă în baza balanţei capacităţilor elevului şi efortului depus de el

În calitate de învăţător, totdeauna am dat note elevilor conducându-mă de acest principiu, care este absolut biblic. Iată ce a spus Domnul Isus în continuarea aceleiaşi pilde:

Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.” Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; întră în bucuria stăpânului tău!” (Evanghelia după Matei 25:22-23)

La plecarea sa, stăpânul înţelept din pildă, a încredinţat averea robilor “fiecăruia după puterea lui” şi acum, chiar dacă unul a adus cinci talanţi şi altul doar doi, le-a dat nota maximă de apreciere la ambii pentru că şi unul şi altul şi-au folosit capacităţile la potenţialul lor maxim. Un învăţător va lua totdeauna în consideraţie care sunt capacităţile elevului, ce efort a depus el şi nu va pune nota maximă doar celor cărora li se dă uşor materia, sau chiar fără efort la unii. Invers, va cere şi de la ei un efort vrednic de nota maximă. Aceasta mai înseamnă că învăţătorul trebuie să cunoască capacităţile elevilor şi să aprecieze corect efortul depus de ei.

Nu folosi nota maximă pentru a manipula

Unii profesori folosesc nota maximă pentru a manipula şi de multe ori, chiar faptul că la început de curs anunţă elevii că nu pune note de zece, îi face pe cei care sunt deprinşi să cumpere notele cu bani să interpretează că nota maximă va costa mult. Păstrează-ţi integritatea de profesor şi nu face acest lucru nici odată.

Nu lăsa nota maximă să-ţi afecteze caracterul şi numele bun

Aceasta se referă în primul rând la elevi. Încă pe când eram student la facultatea de Istorie, am văzut de multe ori pe unii cum erau gata de fiecare dată să se certe cu profesorul din pricina că nu le-a pus nota maximă. Şi mai ridicol era că după ce le erau verificate a doua oară cunoştinţele, se trezeau cu o notă şi mai rea decât avuse la început. Nu este bine să faci aceasta. Dacă ai primit o notă pozitivă, cred că este mai bine să rămâi la ea decât să-ţi strici bunul nume. Când eram student la Seminarul Teologic, după un curs foarte scurt de computere, a trebuit să susţinem un test. Pentru că am primit din timp întrebările, şi pentru că cunoşteam cel mai mult în domeniul computerului, le-am făcut colegilor o consultaţie înainte de test şi astfel toţi au scris pe note de la 8 în sus. Eu am răspuns de asemenea, la toate întrebările, dar nu ştiu care a fost motivul din care am primit nota 6. Am făcut şi eu o glumă din aceasta, cu toate că mi-a afectat puţin nota finală la absolvirea seminarului. Dar nu am mers la profesori şi nu i-am spus nimic. Colegii spuneau că trebuie să merg şi se pare că au mers ei singuri pentru mine. Dar, profesorul nu a întreprins nimic şi eu am găsit că a fost mai bine să las aşa lucrurile decât să cer o notă mai mare. În următorul an, când am avut un test mai complicat, profesorul a văzut cât de repede tastez şi cum operez uşor cu programele învăţate şi atunci a apreciat foarte înalt. După aceea, totdeauna am avut nota zece, dar şi mai mult, am avut un nume bun şi respectul profesorului şi al colegilor. Eu cred că aceasta contează mai mult decât nota care, ziceau unii că trebuia să cer să fie ridicată atunci.

Profesorul care refuză să dea nota maximă, prin aceast refuză categoric să încurajeze elevii

Iar încurajarea are un mare rol în procesul de învăţământ. Toţi noi când am învăţat o anumită disciplină, am avut momente când aveam impresia că nu se lipeşte nimic de noi şi că tot efortul este în zadar. Încurajarea a însemnat foarte mult în acele momente şi ne-a păstrat zelul ca să învăţăm până la urmă disciplina respectivă.

Nu pune nota maximă din motiv de părtinire

Elevii ştiu bine că dacă un profesor “te ia de la început de rău”, nu o să mai poţi nici odată să te restabileşti în ochii lui ca să poţi primi notele pentru care lucrezi. Când eram la universitate, colegii căutau cu tot dinadinsul să ascundă notele precedente din matricolă, pentru că profesorii se orientau după notele primite anterior şi nu după răspunsul pe care îl da studentul. Nu toţi făceau aşa, dar totuşi, erau un număr destul de mare de profesori părtinitori. Biblia ne învaţă însă:

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului. (Epistola lui Iacov 2:1)

Sora mea, pe când era elevă la şcoală, a ajuns la disperare din pricina profesorului de geografie care totdeauna îi da doar nota 3 (după sistemul de 5 baluri) la orice lucrare, indiferent de efortul care îl depunea. Odată în loc de lucrare a scris rugăciunea “Tatăl nostru” şi aceasta prin anii 70. Şi ce credeţi, a primit nota 3 din nou şi profesorul nu a avut nici o întrebare pentru că el nici măcar nu verificase lucrarea ei. Aceasta a fost părtinire şi învăţătorii care procedează în acest fel, au mai puţin respect din partea elevilor pentru că sunt nedrepţi.

Nu transforma nota maximă într-un obstacol imposibil de trecut

Unii profesori nu ameninţă studenţii, nu le spun nimic din timp, dar nici nu dau nimănui nota zece, sau o dau cu mare greu. În felul acesta, ei pun o barieră în mintea elevilor care îi face să dispere şi să nu mai depună efortul maxim, deoarece ştiu că va fi în zadar.

Nu cumpăra nota maximă

Cunosc pe cineva care fiind în şcoală, orice efort nu depunea, nu putea să ia o notă mai sus de 6 sau 7 la matematică. Era evident că profesoarea, în lăcomia ei, aştepta de la părinţii acelei eleve să primească bani. Acum, eleva respectivă a mers să înveţe la un colegiu şi la primul test la matematică, a luat cea mai înaltă notă din clasă. Aceasta a făcut-o să realizeze că nu este atât de greu pentru ea să înveţe matematică.

Părinţilor le face bucurie mare când copiii aduc acasă nota maximă

Ce mult mă bucur când vin acasă şi copiii aleargă cu agendele înaintea mea ca să-mi arate notele mari care le-au luat. Am impresia ca cea mai mare bucurie a lor pentru nota maximă este tocmai că ne bucură pe noi, pe părinţi. Iar noi ne bucurăm penrtru că vedem în aceasta respectul lor şi recunoştinţa pentru îngrijirea care le-o oferim.

Nu transforma nota maximă într-o tortură

 Îmi amintesc cum, fiind mic, aşteptam cu foarte mare nerăbare să merg la şcoală ca să învăţ lucruri noi. În ziua când trebuia să merg prima dată la şcoală, tatăl a spus în auzul tuturor celorlalţi din familie: “De acum încolo, Vasilică al nostru va primi multă bătaie…” Eu nicicum nu am înţeles de ce trebuie să primesc bătaie şi când am întrebat mi s-a spus: “Pentru că o să primeşti note rele la şcoală…” Vă daţi seama ce bună a fost încurajarea. Slăvit să fie Domnul că nu a avut efect. Dorinţa mea după cunoştinţe era mai mare decât frica de insucces şi mă desfătam să aflu lucruri noi. Totuşi, când am primit odată nota trei la un desen, mă temeam să vin acasă. Fii înţelept şi nu transforma nota maximă şi nici o altă notă în tortură. Ajută şi încurajează pe copil să depună efortul maxim la învăţătură, dar nu evalua efortul lui doar după note pentru că se mai greşesc şi profesorii în felul cum pun notele. Ajută-ţi copilul să crească o femeie sau un bărbat integru.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să fim drepţi şi să ne încurajăm unii pe alţii.