De ce evanghelistul Matei îi atribuie lui Ieremia profeția făcută de Zaharia?

Întrebare:

Vă rog să-mi explicați o contradicție pe care am găsit-o în Biblie. Evanghelistul Matei îi atribuie lui Ieremia o profeție pe care a făcut-o Zaharia? Nu vi se pare că este o eroare gravă care pune la îndoială autenticitatea Bibliei? 

Nicidecum nu este o eroare sau o contradicție. Să studiem textele ca să vă convingeți. Deci, să începem cu contextul în care este scris Matei 27:9:

Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.” Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului” ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce ţarina aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui.” Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel; şi i-au dat pe„Ţarina olarului”, după cum îmi poruncise Domnul.” (Matei 27:6-10)

Elementele care au fost profețite anterior sunt următoarele:

 • au luat treizeci de arginți
 • treizeci de arginți a fost prețul Celui prețuit astfel de fiii lui Israel
 • au dat acești bani pe Țărina Olarului
 • “Țarina Olarului” a fost folosită ca loc pentru îngroparea străinilor
 • “Țarina Olarului” s-a numit și Țarina sângelui

Acum să privim cu atenție la profeția din Zaharia 11:12-13, care spune astfel:

Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-mi plata; dacă nu, nu mi-o daţi!” Şi mi-au cântărit ca plată, treizeci de arginţi. Dar Domnul mi-a zis: „Aruncă olarului preţul acesta scump cu care m-au preţuit!” Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în Casa Domnului pentru olar. (Zaharia 11:12-13)

Elementele profetice sunt următoarele:

 • cu treizeci de arginți a fost prețuit
 • i-a fost spus să le arunce olarului
 • banii aceștia au fost aruncați în Casa Domnului

Priviți cu atenție și veți vedea că în textul din Zaharia lipsește Țărina Olarului menționată de evanghelistul Matei. Unde este această Țărina Olarului, adică un teren concret legat de olar sau de olărie? În cartea proorocului Ieremia la capitolul 19. Luați seama la următoarele lucruri menționate în acest capitol:

 • Ieremia a fost trimis de Dumnezeu să cumpere un vas de lut de la un olar și trebuia să ia cu el și martori ca să vadă ce face, căci urma să facă un act profetic (1)
 • Dumnezeu l-a trimis cu vasul acesta și cu bătrânii în valea Ben-Hinom, care tocmai era la intrarea porții olăriei (2)
 • Acolo a vestit nenorocirea care veneau peste Iuda și că locul acela se va numi Valea Măcelului (6)
 • Apoi a spart vasul în fața lor ca să înțeleagă că așa va face Dumnezeu cu privire la ei (10)

Matei 27:9 (Ieremia sau Zaharia)

CONCLUZIE: Evanghelistul Matei, chiar dacă face referință doar la Ieremia, a combinat împreună aceste două profeții ca să comunice cele întâmplate cu cei 30 de arginți, pentru care L-a vândut Iuda pe Isus Hristos și ca să arate că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și profețiile se împlinesc cu exactitate. Din curiozitate faceți o căutare pe Internet să vă convingeți că Țarina Olarului este în Valea Ben-Hinom, adică același loc și astăzi.