Ce este masoneria?

Întrebare:

Ce este masoneria?

Masoneria sau francmasoneria este o organizație care, nu demult, a fost una secretă care pretinde a avea un scop umanist și filosofic, însă lucrurile arată că este o organizație satanistă. Din multitudinea argumentelor voi prezenta doar unul.

La inițierea în masonerie se dă un jurământ:
Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor (Satana) să nu descopăr niciodată secretele, semnele, cuvintele, învăţăturile sau practicile francmasoneriei şi să păstrez tăcere veşnică asupra lor. Făgăduiesc şi jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici să pun altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în viitor. Dacă ni mă voi ţine de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă: să mi se ardă buzele cu fier înroşit, să mi se taie o mână, să mi se smulgă limba din gură, să mi se reteze gâtul, cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars şi cenuşa aruncată în vânt.

Biblia ne învață să ne închinăm doar lui Dumnezeu.

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti” (Matei 4:1,8-10)

Prima din cele zece porunci date poporului evreu de către Dumnezeu, scrise cu degetul lui Dumnezeu este „Să nu ai ați dumnezei afară de Mine”, iar masoneria cere închinarea unui Arhitector care nu este Dumnezeul Bibliei.