Marea trimitere

“Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. Rugaţi-vă, de asemenea, şi pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanţuri sunt! Rugaţi-vă s-o pot vesti cu îndrăzneală, aşa cum trebuie.” (Efes. 6:18-20)

Când Pavel a ajuns să fie întemnițat de către romani, rugămintea lui către cei din Efes nu a fost ca Dumnezeu să îl ajute să fie eliberat, ci a cerut un lucru mult mai mare, mult mai de preț în ochii lui Dumnezeu – și anume, curaj pentru răspândirea mesajului Evangheliei lui Hristos indiferent de ce se va întâmpla! De cele mai multe ori, şi noi când ajungem să ne aflăm în mijlocul unei încercări sau a unei probleme, primul lucru la care ne gândim, este să ne rugăm Domnului să ne scape. Din păcate, când procedăm astfel arătăm de fapt cât suntem de slabi! Ci, rugăciunea noastră trebuie să fie ca şi rugăciunea lui Pavel: ca Dumnezeu să ne dea putere şi îndrăzneală ca să putem face de cunoscut Evanghelia chiar acolo unde suntem! Trebuie să facem totul pentru Evangheliei, pentru Isus și pentru oameni, căci ştim că nu există dragoste mai mare decât ca cineva să îşi dea viaţa, dacă este nevoie, pentru prietenul său! 

Cea mai mare îndatorire pe care o avem și care trebuie în mod absolut respectată, este să ne iubim unii pe alții așa cum Hristos ne-a iubit! Și atâta timp cât eu, tu sau altcineva, nu avem curajul necesar să vorbim și să spunem oamenilor despre mântuirea pe care Hristos ne-a adus-o, înseamnă că nu ne pasă de nimic și de nimeni, numai putem iubi nimic și pe nimeni și suntem complet dezorientați! Astfel prin comportamentul nostru, şi prin prisma alegerilor noastre, dovedim că nu ascultăm de Dumnezeu în totalitate şi că suntem egocentrici. Un lucru care ne va provoca numai rău pe viitor.

Mărturisiți-L pe Isus oriunde și oricând fără frică, înzestrați cu mult curaj, chiar dacă vă veți auzi vorbe urâte înapoi de la cei respingători! Evanghelia este cea mai minunată veste pe care cineva o poate auzi, de aceea ea trebuie cunoscută şi răspândită de noi, cei care am ajuns la cunoştiinţa ei prin voia lui Dumnezeu. Ca niște ambasadori a lui Hristos pe pământ trebuie să dăm dovadă de iubire și de iertare tuturor celor ce au nevoie și să trăim o viață curată și fericită în Numele lui Isus! Fiind conştient de importanţa acestei misiuni, înainte de a pleca, Domnul Isus a lăsat o poruncă nouă ucenicilor săi şi le-a spus astfel:

“Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură!” (Marcu 16:15)

Ştiu, lumea e mare, dar noi suntem puternici!
Omenirea este întunecată dar noi suntem o lumină!
Oamenii ne dispreţuiesc, dar noi îi iubim!
Unii distrug, dar noi zidim!

Majoritatea ne asupresc, dar noi i-am iertat deja!
Mulţi fac războaie, dar noi căutăm pacea!
Lupta este grea, dar noi avem curaj!