Se manifestă Duhul Sfânt prin extaz și aruncarea credincioșilor la pământ în timpul închinării?

Întrebare:

Cum comentați această închinare și manifestările despre care se spune că sunt de la Duhul Sfânt? (http://www.youtube.com/watch?v=4dvc4mYCCO8&feature=youtu.be)

Am privit cu atenție secvențele video și invit  cititorii să le privească.

Nu-mi amintesc nicăieri în Sfintele Scripturi să se fi manifestat în felul acesta Duhul Sfânt. În ziua Cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt, au fost văzute limbi de foc deasupra fiecărui din cei ce erau adunați în încăpere cu apostolii și apoi, fiecare din ei au vorbit în limbi care au fost înțelese de oamenii adunați în Ierusalim și au vorbit lucruile minunate ale lui Dumnezeu. Nu este scris nici în capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor, nici într-un alt loc din Sfintele Scripturi că prezența sau lucrarea Duhului Sfânt se manifesta sau se va manifesta prin aruncarea violentă a credincioșilor la pământ.

Când oamenii erau umpluți de Duhul Sfânt aceasta se manifesta prin îndrăzneala pe care o aveau să vestească Evanghelia, indiferent de pericolele în care se aflau. Cândn s-au întors Petru și Ioan din Sobor unde au fost amenințați, au spus Bisericii despre cele întâmplate.

După ce s’au rugat ei, s’a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s’au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Fapte 4:31)

Despre Petru se spune că era plin de Duhul Sfânt când a vorbit cu îndrăzneală în fața Soborului și a vestit pe Hristos. Sfântul Ștefan, primul martir despre care este relatat în capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor tot era plin de Duh Sfânt, dar aceasta nu s-a manifestat prin căderi epileptice la pământ, ci printr-o îndrăzneală sfântă să vestească Evanghelia chiar și atunci când pericolul morții era eminent.

Roada Duhuli Sfânt este ceea ce vedem noi într-o persoană plină de Duhul Sfânt și Biblia definește astfel această roadă:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Manifestările văzute în secvențele video nici pe departe nu sunt compatibile cu ceea ce spune Biblia că este manifestare a Duhului Sfânt.

Am mai văzut la comentarii că cineva a scris în apărarea acestor manifestări și acuză de hulă împotriva Duhului Sfânt pe cei ce nu sunt de acord cu ceea ce pretind a fi aceste căderi extatice. Dar, mă întreb dacă nu este o hulă împotriva Duhului Sfânt să-i atribui asfel de manifestări?

În timp ce priveam secvențele video mi-am mai amintit și despre pasajul din Biblie unde Apostolul Pavel îi avertizează pe Corinteni cu privire la ceea ce ei numeau vorbire în limbi, dar care nu putea fi înțeleasă de nimeni (spre deosebire de vorbirea în limbi din Ziua Cincizecimii în Ierusalim sau de cea care a fost în casa lui Corneliu sutașul în Cezareea) și zice:

Deci, dacă s’ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar vorbi în alte limbi, şi ar intra şi de cei fără daruri, sau necredincioşi, n’ar zice ei că sînteţi nebuni? (1 Corinteni 14:23)

Dacă așa concluzii își vor face necredincioșii intrați în biserică, văzând pe cei credincioși vorbind în limbi, atunci ce vor crede când vor vedea manifestări ca cele din secvențele video la care s-a făcut referință? Dar, apropo, prin secvențele video socotiți că au intrat în acea biserică mulți oameni și au privit, mai privesc și vor privi încă mult timp. Ce cred ei despre astfel de credincioși care cad pe jos și tremură ca oamenii bolnavi de epilepsie sau ca și îndrăciții.

Cu mai mulți ani în urmă am mers să-mi vizitez sora mea în orașul Kogalâm din Siberia. Ajuns în oraș, am întrebat la serviciul de informații de Biserica Baptistă ca să merg la închinare și să-mi invit și sora cu familia ei întreagă. Când am telefonat la acel număr mi-a răspuns o voce aspră, zicând supărat că nu există acolo baptiști, de parcă ar fi fost ofensată persoana numai la auzul acestui nume. Dar, mi-au spus că este biserică adevărată care predică Evanghelia întreagă. Am ales totuși să merg împreună cu sora mea. Ajunși acolo am fost speriat de  strigătele, săriturile și alte lucruri ca acestea care le făceau aproape toți cei adunați. Sora mea era și mai speriată de ce se întâmpla acolo și când am plecat m-a întrebat: “Aceasta este Biserică? Așa este și la voi?…”. I-am spus că nu este la noi așa ceva și i-am povestit cum este închinarea în bisericile baptiste. Totuși, cred că nu doar sora mea, ci și alții care au venit și au văzut astfel de manifestări au rămas nedumeriți cu privire la astfel de practici care mai degrabă seamănă a practici păgâne decât a creștinism. De ce zic păgâne? Pentru că în cele mai multe religii păgâne închinarea lor este însoțită de manifestări extatice asupra cărora se insistă.

Manifestările din secvențele video îmi amintesc de oamenii îndrăciți  despre care scrie Biblia când aveau crizele lor. Iată un exemplu când ucenicii nu au fost în stare să vindece un copil îndrăcit și l-au adus la Isus. Biblia descrie în felul următor manifestările prezenței acelui duh necurat în copil.

Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l- a scuturat cu putere; copilul a căzut la pămînt, şi se svîrcolea făcînd spumă la gură. (Ev. Marcu 9:20)

Sunt curios să știu ce cred cititorii portalului nostru despre cele văzute în secvențele video și cum își argumentează opiniile. Vă invit să vă expuneți la comentarii.