Mândria în rândul adolescenților

La școală am observat că printre tineri mândria a ajuns să fie o problemă foarte frecventă. 

Fiind la vârsta când cred că pot face tot ce vor, mândria își face loc și se dezvoltă. În plus, aceștia cred că mândria este o calitate normală.

O cauză a acestei probleme este vârsta adolescenților. La această vârstă toți se consideră atotștiutori, când nu mai au nevoie de sfaturile celor mai mari, nici chiar de ale părinților.

Mândria nu arată partea frumoasă a caracterului

Sfânta Scriptură pune mândria la un nivel cu alte păcate, cum ar fi și nebunia:

Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia (mândria), nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om. (Marcu 7:21-23)

Deci, un om nu poate spune că are un caracter frumos atunci când este afectat de mândrie.

Unul dintre tineri, întrebat de ce mândria a ajuns să fie atât de populară printre adolescenți, a răspuns în felul următor:

Acest fenomen se manifestă cu preponderență în rîndurile tinerilor, fapt ce poate fi explicat cu ușurință. Aroganța, mîndria nejustificată se manifestă, deoarece, ca individ, ca personalitate, tînărul în formare nu își poate asuma roluri sociale care ar necesita responsabilitate. Tînărul nu poate obține ceea ce poate obține un adult, iar aroganța apare ca reacție la această incapabilitate. De asemenea, tînărul în formare, în cele mai multe cazuri, nu își poate manifesta abilitățile și nu își poate exercita personalitatea. Acest lucru îl determină pe tânăr să tindă să devină cineva, să se manifeste, prin simpla acțiune de a fi arogant, de a fi mîndru de sine. 

Cu timpul, însă, mîndria se transformă în orgoliu și în aroganță. Potrivit Bibliei, odată cu mândria apare și rușinea:

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbele 11:2)

Mândria este păcat

Fiindcă sunt lipsiți de cunoașterea lui Dumnezeu și a Bibliei, oamenii, în special tinerii, nu recunosc aceasta ca fiind un păcat. Sfânta Scriptură, însă, afirmă clar că mândria este ceea ce urăște Dumnezeu:

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. (Proverbe 8:13)

Un exemplu de mândrie este Satan, care a avut mari consecințe-a fost aruncat din ceruri din cauza mândriei (Isaia 14:12-15).

Dumnezeu dorește ca noi să fim smeriți, ne păzește de mândrie și ne ajută să nu păcătuim:

Păzeşte de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpînească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. (Psalm 19,13).