MAIOUL SPORTIV – unealtă de evanghelizare

Maioul sportiv este folosit pe larg în toată lumea pentru a transmite diferite mesaje atât bune, cât şi rele. Ucenicii lui Hristos au de transmit cel mai măreţ mesaj pentru că lor le-a fost încredinţată slujba împăcării şi este bine şi necesar să facă şi ei uz de maioul sportiv în acest scop. Mai ales, se aplică aceasta pentru sportivii creştini. În acest articol voi prezenta câţiva paşi importanţi în realizarea unei evanghelizări eficiente prin folosirea maioului sportiv.

Maiul sportiv trebuie să aibă un mesaj creştin bine conceput

Voi folosi ca şi exemplu maioul sportiv care îl folosim pentru a prezenta mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos la competiţiile de Taekwon-Do când participăm cu sportivii Clubului “Stolas Leukas”.

Pe partea din faţă a maioului sportiv am pus emblema clubului care are următoarea semnificaţie.

Maioul sportiv Stolas Leukas - faţa

STOLAS LEUKAS – este o frază din greaca Noului Testament care în traducere înseamnă “haine albe”. În arta noastră marţială uniforma pentru antrenament este albă, dar în această denumire am pus o semnificaţie mai profundă, cea pe care o au hainele albe în Biblie. În cartea Apocalipse ni se spune că cei neprihăniţi vor fi îmbrăcaţi în haine albe şi că aceste haine albe sunt faptele neprihănite ale sfinţilor. Aceste haine le pot avea doar cei care şi le-au înălbit prin sângele Domnului Isus Hristos, adică cei care cred în numele Lui.  Noi dorim ca fiecare discipol al clubului nostru să înveţe aici Cuvântul lui Dumnezeu, să între în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos şi astfel să devină un adevărat ucenic al Lui ca astfel să trăiască o viaţă sfântă pe acest pământ şi ajungând în Împărăţia lui Dumnezeu să poarte haine albe adevărate cum a spus Domnul Isus Hristos şi este scris:

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. (Apocalipsa 3:5)

ROŞU – este culoarea care simbolizează sângele Domnului Isus Hristos care a fost vărsat pentru toţi oamenii şi prin care putem căpăta curăţirea de păcate şi o iertare deplină dacă credem din inimă în jertfa Mântuitorului.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14)

GALBEN – este culoarea luminii. Domnul Isus a spus că El este Lumina Lumii. Noi vrem să avem această lumină ca să nu umblăm în întuneric şi vrem ca toţi instructorii şi ucenicii noştri să strălucească ca nişte lumini în lume trăind într-o deplină ascultare de Dumnezeu, aşa cum scrie în Sfintele Scripturi:

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. (Filipeni 2:14-16)

HARTA MOLDOVEI ÎN ALBASTRU – este dorinţa şi viziunea pe care am avut-o de la fondarea acestui club de Taekwon-Do: să avem o ţară cu adevărat creştină, în care Cuvântul lui Dumnezeu să fie studiat şi trăit şi să nu fie doar pe buzele oamenilor care se pretind creştini, dar să fie adânc în inimi şi să fie trăit în viaţa de zi cu zi cum spune Scriptura:

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)

LUPTATORUL  – face un procedeu din Taekwon-Do care se aseamănă cu un pas mare prin care cuprinde Moldova de la nord la sud. Domnul Isus ne cheamă să ducem Evanghelia la orice făptură, dar spune ca să începem din ţara noastă. Ucenicilor le-a spus ca să-I fie martori ai Lui în Ierusalim, în Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului. Aceasta este dorinţa şi pentru fiecare instructor şi ucenic al clubului nostru să devină un sol al  împăcării pe care a adus-o Dumnezeu în Hristos Isus şi să vestească Evanghelia aşa cum spune Scriptura:

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)

Maioul Sportiv | Stolas Leukas | SPATE

Pe partea din spate a maioului sportiv am repetat emblema clubului pentru a întări mesajul, dar am plasat şi următorul verset din Biblie care arată că viaţa creştină este o luptă, este adevărata luptă şi astfel îi îndemnăm pe toţi oamenii să-şi depună puterile ca să fie învingători în această luptă. Versetul este din 1 Timotei 6:12 şi scrie astfel:

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. (1 Timotei 6:12)

Am mai pus pe maioul sportiv şi adresa paginii de internet a Clubului Stolas Leukas şi a portalului Moldova Creștină unde le spunem sportivilor că pot găsi răspunsuri din Biblie la multe întrebări pe care le pot avea ei despre Dumnezeu şi credinţă, iar dacă nu găsesc răspunsurile, pot oricând să adreseze întrebarea lor ca să primească un răspuns în particular sau într-un articol nou pe site.

Folosirea maioului sportiv

Competiţiile sunt o altă frumoasă ocazie pentru sportivi nu doar să cucerească medalii şi să-şi încerce puterile, ci ca să zidească relaţii cu alţi luptători şi ca să le spună despre credinţa în Domnul Isus Hristos. De aceea, este foarte frumos ca fiecare echipă când merge la competiţii să pregătească ceva cadouri pentru antrenorii şi sportivii celorlalte echipe şi maioul sportiv este un foarte bun şi reuşit cadou. Aceasta aduce bucurie tuturor, contribuie la zidirea relaţiilor şi este un frumos prilej de a le spune oamenilor despre Domnul Isus Hristos atunci când le explicăm semnificaţia elementelor de pe maioul sportiv.

Fiecare sportiv şi instructor al Clubului trebuie să dorească să poarte un astfel de maiou sportiv şi oricând are prilejul să le spună altora despre semnificaţia elementelor de pe maioul sportiv şi să-i invite şi pe alţii la antrenamente şi ca să devină membri ai clubului.

Maioul sportiv poate fi şi un frumos cadou pentru prietenii instructorilor şi ucenicilor de la club atunci când îşi sărbătoresc ziua de naştere sau cu alte ocazii când doresc să le facă un cadou.

Dacă eşti sportiv, foloseşte sportul pentru a vesti mesajul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos şi gândeşte-te cum ai putea face un maiou sportiv prin care să poţi transmite acest mesaj atât ucenicilor tăi cât şi altor oameni. Aşa să te ajute Dumnezeu.