Mai are botezul vreo valoare după murdărirea cugetului?

Întrebare:

La afirmația din 1 Petru 3:21 îmi pun o întrebare: dacă cugetul curat se murădrește din nou prin faptul că am păcătuit iar după ce cugetul a fost curățit mărturia fiind pătată e nevoie de un nou botez? Mai are botezul vreo valoare după murdărirea cugetului?

Mai are botezul vreo valoare după murdărirea cugetului?

Ce este botezul?

Este bine să începem prin a defini ce este botezul. Potrivit textului din 1 Petru 3:21 “Botezul nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălțat la cer și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.”

  • Deci botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. “Cugetul curat” este curățit prin credință în moartea și învierea Domnului Isus Hristos și acceptarea de bună voie a Domniei lui Isus în viața credinciosului.
  • Botezul este sigiliul harului divin al lui Dumnezeu în viața credinciosului prin care declară că a rupt-o odată și pentru totdeauna cu viața lui din trecut și cu păcatul și acceptă o viață nouă trăită în Isus Hristos.
  • Botezul este actul prin care o persoană este declarată membru al trupului/bisericii Domnului Isus Hrisos în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Astfel prin mărturia personală în apa botezului creștinul este chemat la unitate și de a avea o relație cu Biserica Domnului Isus, cât și a umbla potrivit cu chemarea care i s-a făcut.
  • Botezul este un simbol al salvării noastre de către Dumnezeu prin intrarea noastră binevolă în arca mîntuirii Sale.

Prin urmare botezul este un act simbolic al morții și învierii Domnului Isus Hristos care nu oferă nici salvare și nici curățire de întinăciunile trupești ci este un simbol al nașterii mele din nou ce s-a produs deja odată și care este mărturisită verbal în public.

Botezul nu este imunitatea creștinului împotriva păcatului

Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10:2 spune: “toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise”. Expresia este folosită în mod metaforic. Apostolul Pavel ne atrage atenția la poporul Israel care s-a bucurat de anumite privilegii și totuși au căzut în pustiu pentru că au trăit în păcat. Același lucru se referă și la noi dacă credem că botezul este imunitatea noastră împotriva păcatului nostru. Ori creștinul este chemat să trăiască o viață nouă și în ascultare totală față de Domnul Isus Hristos iar dacă a păcătuit să-și mărturisească păcatul înaintea Domnului Isus Hristos care este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Cum să-ți păstrezi cugetul curat?

Botezul este un indiciu pentru mine că viața de credință a început și că nu mai trăiesc pentru mine ci pentru Dumnezeu. Am murit față de păcat în Hristos Isus și acum nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Mă consider mort față de păcat și viu față de Dumnezeu sub domnia și harul căruia acum trăiesc. Iată ce spune Pavel în Romani 6:1-4:

Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

În 1 Petru 3:21 cititorii sunt îndemnați să stea ferm în mărturisirea lor în fața experiențelor dificile. Uneori credincioșii sunt persecutați din cauza ascultării lor de Dumnezeu și pot evita suferințele prin a se întoarce la viața lor din trecut. Botezul marchează sfîrșitul vieții precedente și începutul unei vieți noi în Hristos Isus.

Expresia “cuget curat” arată la atitudinea creștinului pe care o are față de Dumnezeu. În 1 Petru 3:16 este scris:

“având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.”

Cugetul curat se va vedea în comportamentul nostru și în relațiile noastre cu semenul. Cugetul trebuie păstrat curat prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cugetul a fost pătat prin păcat, atunci păcatul trebuie mărturisit iar botezul rămâne un simbol al morții și învierii Domnului Isus Hristos. Însă dacă cugetul rămâne murdar, atunci chiar dacă ești botezat nu vei fi scutit de judecata de apoi.

Dumnezeu să ne ajute să spunem ca apostolul Pavel: “Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…” (Fapte 23:1)